Samlingsbaserte studietilbud ved Fagskolen Innlandet

Fagskolen Innlandet tilbyr en rekke nettbaserte studier i skoleåret 2018/19. Utdanningene er toårige på heltid, men gjennomføres over fire år som nettbaserte studier med samlinger.
Flere av de norske fagskolene har nett-tilbud, men Gjøvik var først ute og har i dag flest studenter
Det legges opp til seks samlinger per skoleår. Hver samling går over tre dager, fra mandag til onsdag eller onsdag til fredag. Illustrasjonsfoto.

Fagskolen Innlandet tilbyr skoleåret 2018/19 nettbaserte utdanninger med samlinger innen disse tekniske studieretningene:                                  

Disse utdanningene er toårige på heltid (120 fagskolepoeng), men gjennomføres over fire år som nettbaserte studier med samlinger.

Økonomi og ledelse er et ettårig studium (60 fagskolepoeng) som gjennomføres nettbasert over to skoleår.

FDV kan avsluttes etter to år (60 fagskolepoeng) eller fire år (120 fagskolepoeng).

Samlingene

Det legges opp til seks samlinger per skoleår. Hver samling går over tre dager, fra mandag til onsdag eller onsdag til fredag. Første samlingsdag starter normalt kl. 10.30 og varer til kl. 18. Andre samlingsdag starter kl. 08.30 og varer til kl.18.00. Siste dagen starter 08.30 og slutter kl.15.00. I tillegg kommer eksamensdagene. På samlingene vil det foregå ordinær undervisning, individuelt- og gruppearbeid og ekskursjoner. Det serveres lunsj på skolen alle samlingsdagene.

Studenter ved Fagskolen Innlandet får rabatt på overnatting ved Quality Hotel Strand på Gjøvik.

Mellom samlingene

Skolen benytter læringsplattformen Fronter og kommunikasjonene mellom lærere og studenter foregår via internettbaserte løsninger. En kveld per uke legges det opp til undervisning eller veiledning via internett der du som student kan få hjelp til skolearbeidet. Innleveringer av øvingsoppgaver med tilbakemeldinger er en viktig del av læringsprosessen. Tverrfaglige prosjektoppgaver løst i grupper, vil også være en sentral arbeidsformen i studiet.

Studieavgift

Studieavgiften for skoleåret 2017/18 var 15.000 kroner. Studieavgiften vil bli justert fra og med årsskiftet 2018/19.

Dette dekker foruten lunsj på samlingene, semesteravgift, diverse programvare, som Office365ProPlus på inntil fem enheter og diverse spesialprogrammer.