Skoleoppgave kan gi milliongevinst

«En liten suksesshistorie». «Et klart steg videre for bedriften». «Innovasjon? Absolutt!»
Fagskolestudentene Anders Mandt og Per Christian Lundquist hadde bedriften Lett-Tak som viktig støttespiller da de jobbe med sitt hovedprosjekt. Her er de inne i produksjonshallen, over hodene henger
Fagskolestudentene Anders Mandt og Per Christian Lundquist hadde bedriften Lett-Tak som viktig støttespiller da de jobbe med sitt hovedprosjekt. Her er de inne i produksjonshallen, over hodene henger en takmodul, i forgrunnen en rull med produktet de testet. Fra venstre Anders Mandt, Stein Erik Kvam, daglig leder ved Lett-Tak, seniorrådgiver Nils Ivar Bovim, Per Christian Lundquist og teknisk sjef ved Lett-Tak, Mattias Holmbäck.

De gode ordene er mange i møterommet hos bedriften Lett-Tak denne formiddagen. Det snakkes om spennende resultater, om forskning, om å bringe teori inn i praktisk bruk. Men det er ingen etablerte forskere som er gjenstand for rosen fra bedriftsledelsen, det handler om to nylig utdannede fagskoleingeniører. Som med sin ferske semesteroppgave, innlevert ved Fagskolen i Telemark, har klart å peke på at viktige produktforbedringer er mulig hos den velrenommerte takbedriften.

«Kan reflekterende dampsperre forbedre U-verdien til Lett-Tak?» Slik lyder tittelen på semesteroppgaven til Per Christian Lundquist (38) og Anders Mandt (29). Kort fortalt – for alle oss som ikke kan så mye om tak – handler det om tak-konstruksjoners egenskaper. U-verdien forteller om takets varmeisolerende evne, en verdi som er ekstra viktig i kalde Norge. 

Egen idé    

Per Christian har bakgrunn som fagarbeider/bas i Lett-Tak Systemer AS i Larvik og er i dag prosjektingeniør. Anders er tømrerbas hos PDV Bygg i Sandefjord. I 2015 begynte de begge på Fagskolen i Telemark, og da tiden for skolens hovedprosjekt kom, fant de to ut at de ville jobbe med en felles oppgave. Temaet klekket de selv ut, og de fant det både praktisk og inspirerende å samarbeide med Lett-Tak, bedriften der Per Christian hadde jobbet siden 2003. Lett-Tak er langt fra noen lettvekter, bl.a. har bedriften levert 300.000 kvadratmeter tak på Gardermoen lufthavn i tillegg til offentlige bygg/kontorer, leilighetsbygg og en rekke store haller og industribygg over hele Norden.

– Det var jo fristende å finne en nyttig oppgave, noe som angikk det virkelige og praktiske livet. Så vi landet på temaet energi, på et område der det ikke har vært forsket mye i Norge. Vi hadde en klar plan, men vi visste jo ikke resultatet, sier Per Christian og Anders.

Som altså la fram sine planer for ledelsen hos Lett-Tak – og spurte om de kunne få tilgang til måleapparater og bedriftens beregningsverktøy, et sted å være og ikke minst utstyr og materiell til bygging av testbokser. Svaret var ja. Kjør i vei! 

Krevende målearbeid

De to studentene hadde festet seg ved produktet AstroShield, det består av bobleplast med aluminium på begge sider. Lett-Tak benytter i dag ikke AstroShield, så de to studentene spurte seg selv: Hvordan vil et slikt produkt oppføre seg hvis det blir plassert i Lett-Taks moduler? Kan taket bli tettere og bedre?

To bokser ble bygget. Den ene med innmat tilsvarende Lett-Taks moduler, den andre med AstroShield. Inni begge boksene ble måleutstyr montert. Og for her å gjøre en nesten to måneder lang og krevende måleperiode (bl.a. med stabil temperatur og kalibrering) kort: Resultatene viste at Lett-Tak har mye å vinne på å endre sin nåværende løsning. Ved å benytte AstroShield i ett konkret tilfelle kunne tykkelsen på stålprofilene reduseres fra 31 til 21 centimeter. Gevinst: Mindre materialbruk og enklere transport. Og reduserte kostnader. Et (fiktivt) prosjekt viste en besparelse på 6,5 prosent av totalsummen. Slikt kan det fort bli millioner av. 

Godkjenning

De gode testresultatene har altså vekket både interesse og begeistring hos Lett-Tak. Noen  umiddelbar omlegging av produksjonen er det likevel ikke snakk om. Bedriften er avhengig av SINTEF-godkjenning på sine produkter, og denne dokumentasjonen – og noen flere regnestykker - må på plass først. Men det grundige arbeidet til Anders og Per Christian har fått så mange godord fra fagfolk, både på Fagskolen i Telemark og i bedriften, at en produktendring kan være på vei.

– Dette arbeidet gir oss et nytt kunnskapsnivå og er et klart steg videre. Vi måtte ha brukt en masse egne ressurser på å få til noe lignende, sier Stein Erik Kvam, daglig leder i Lett-Tak.

– Om dette er innovasjon? Absolutt! Vi har fått et nyttig verktøy, det kan gi oss løsningen på flere oppgaver, sier Nils Ivar Bovim, seniorrådgiver for statikk og utvikling hos Lett-Tak.

Fagskole-skryt

På Fagskolen i Telemark er det stor tilfredshet med de to studentenes arbeid. Fagskolene legger generelt stor vekt på et nært samarbeid med lokale bedrifter, og de gode eksemplene er mange, men resultatet hos Lett-Tak ses på som ekstra godt.

– Dette er en veldig god måte å lære på. Og det er fint å få vise at en skoleoppgave kan være både spennende og nyttig. Dette er et avansert stykke arbeid, sier Hans Ole Dyrseth, leder for Prosjekt og markedsavdelingen ved Fagskolen i Telemark.

De to studentene, Anders Mandt og Per Christian Lundquist, kan se tilbake på en hektisk og krevende prosjekt-tid:

– Vi jobbet mye selvstendig. Og vi leste nok mye mer enn vi egentlig trengte. Men dette har vært veldig lærerikt og nyttig.