Stort behov for fagskoleutdannede

NHOs årlige kompetansebarometer ble presentert mandag 28. august.
NHO Kompetansebarometer Åge Skinstad Fagskolen Innlandet
NHOs regiondirektør Åge Skinstad presenterer kompetansebarometeret på Fagskolen Innlandet.

For Fagskolen Innlandet er rapporten oppløftende lesing. Det er stort behov for fagskolekandidater. Seks av ti bedrifter har behov for fagskoleutdannede, mot tre av ti som har behov for høgskole/universitetsutdannede.

Barometeret viser også tydelig et stort behov for de som velger yrkesfag på videregående skole. Hele 68% av bedriftene i Innlandet har behov for fagarbeidere. I forbindelse med presentasjonen av kompetansebarometeret sa undervisningsminister Røe Isaksen at regjeringen satser mye på yrkesfag og spesielt på fagskolene. 

Når det gjelder hvilke ingeniørtyper det er mest behov for, er det fagområdene bygg, elektro og maskin som ligger klart i tet. Men det viser seg også at dataingeniører fra fagskolen er etterspurt i forbindelse med den økende grad av digitalisering og automatisering som pågår i arbeidslivet.

I samtalen som fulgte etter presentasjonen av kompetansebarometeret her på Fagskolen Innlandet, ble behovet for mer samarbeid skole/arbeidsliv understreket. Arbeidslivet trenger fagskolen i sitt arbeid med etter- og videreutdanning av sine ansatte.

Dette ble fulgt opp av et seminar i regi av Totalgruppen. Temaet var å gjøre utdanningene i TIP og Automatisering mer attraktive og hensiktsmessige for studenter og arbeidsliv.