Studentene glade for fagskolesatsing – men vil bytte statsråd

ONF – Foreningen for fagskolestudenter synes det er et sprik mellom løfter og resultater på fagskolesektoren. De forstår ikke hvorfor de ikke behandles som annen høyere utdanning.
– Vi er skuffet over at regjeringen plasserer fagskolene sammen med barnehager, og ikke med annen høyere utdanning der vi hører hjemme. Det er et klart brudd med intensjonen i Stortingets vedtak o
– Vi er skuffet over at regjeringen plasserer fagskolene sammen med barnehager, og ikke med annen høyere utdanning der vi hører hjemme. Det er et klart brudd med intensjonen i Stortingets vedtak om at fagskoler skal defineres som høyere yrkesfaglig utdanning, sier Christoffer Blaalid, fungerende leder i ONF – Organisasjonen for norske fagskolestudenter.

– Vi er skuffet over at regjeringen plasserer fagskolene sammen med barnehager, og ikke med annen høyere utdanning der vi hører hjemme. Det er et klart brudd med intensjonen i Stortingets vedtak om at fagskoler skal defineres som høyere yrkesfaglig utdanning, sier Christoffer Blaalid, fungerende leder i ONF – Organisasjonen for norske fagskolestudenter til avisen Klassekampen.

Da regjeringen nylig ble utvidet med partiet Venstre, fikk Kunnskapsdepartementet to statsråder; Iselin Nybø ble minister for høyere utdanning, mens kunnskapsminister Jan Tore Sanner har ansvar for videregående skole, grunnskole og barnehage. Dessuten ble fagskolene plassert hos Sanner – og ikke hos Nybø.

ONF-leder Blaalid krever at regjeringen omgjør denne beslutningen, og at fagskolene altså plasseres sammen med annen høyere utdanning.

ONFs reaksjon henger sammen med at en statusheving for fagskolene er blitt lovet ved flere anledninger. I Jeløya-erklæringen, altså da regjeringen ble utvidet, står det bl.a. at «fagskolestudenter skal likestilles med andre studenter». Dessuten har tidligere kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen har lovet at det skal bli «slutt på forskjellsbehandlingen mellom høyere yrkesfagutdanning og høyere akademisk utdanning». Skolene er lovet bl.a. flere skoleplasser, bedre utstyr og studiepoeng.

Stortingets utdannings- og forskningskomité har vedtatt at fagskoleutdannelse skal gi tilleggspoeng når man søker seg inn på høyskole/universitet. Men i ny forskrift for opptak fremgår det at fagskolestudenter ikke vil få tilleggspoeng hvis de ikke allerede har generell studiekompetanse får de tar fatt på en fagskole. Flertallet av fagskolestudentene har tatt yrkesfag – noe som ikke gir studiekompetanse.

- Disse forholdene er smålige og unødvendige, og de gjør det vanskeligere for fagskolestudenter å utdanne seg videre, sier Blaalid til Klassekampen. Han peker på at fagskolen her  ikke har fått en rettighet som bl.a. folkehøyskolestudenter har.

Blaalid er glad for at regjeringserklæringen signaliserer en satsing på fagskolene, og at ONF nå forventer at dette følges opp i arbeidet med en ny fagskolelov.

Statsråd Jan Tore Sanner forklarer arbeidsdelingen mellom ministrene med at fagskolene er en sentral del av regjeringens kompetanseløft og satsingen på yrkesfag. «Det er både naturlig og fornuftig at fagopplæringen, kompetanseløftet og fagskolene samles under en statsråd,» sier Sanner til Klassekampen. Han lover dessuten at skillet mellom fagskoler og annen høyere utdanning skal bli mindre.

- Vi vil legge fram et forslag til ny fagskolelov i vår, og der vil vi foreslå flere bestemmelser for å likestille fagskolestudenter med andre studenter, sier Jan Tore Sanner til Klassekampen.