Utdanningsmessen, Oslo Spektrum

Utdanningsmessen Utdanning & Karriere ble arrangert i Oslo Spektrum, 13. – 14. februar 2019.
Utdanningsmesse Oslo Spektrum

På utdanningsmessene får du snakke med representanter fra universitet, høgskoler, fagskoler, opplæringskontor, videregående skoler, bedrifter og andre organisasjoner. Studievalg er en prosess det er verdt å bruke tid på. Fagskolene på Østlandet (bildet) representerer et mangfold av høyere yrkesfaglige utdanninger for deg som har fagbrev, 5 års relevant erfaring eller tilfredsstiller inntakskravet etter en realkompetansevurdering. Bla gjennom vår studiekatalog, for her kan du finne akkurat det studiet du trenger for å kommer litt lenger i kunnskap og kompetanse på din arbeidsplass.