Uvanlig anbefaling av fagskolene

Mange snakker pent om norske fagskoler. Men at en høyskole-rektor anbefaler fagskoler, er ikke dagligdags.
– Mens universitetene er opptatt av å forberede studentene til eksamen, er fagskolene opptatt av å forberede elevene til tiden etter eksamen, er spissformuleringene fra Trond Blindheim, rektor på
– Mens universitetene er opptatt av å forberede studentene til eksamen, er fagskolene opptatt av å forberede elevene til tiden etter eksamen, er spissformuleringene fra Trond Blindheim, rektor på Høyskolen Kristiania i Oslo.

«Flere bør satse på fagskoleutdanning».

Slik lyder overskriften i et innlegg i Aftenposten 4. april. Forfatter av innlegget er Trond Blindheim, rektor på Høyskolen Kristiania i Oslo. En høyskole med i alt 10.000 studenter og 460 ansatte, altså en stor aktør i utdannings-Norge.

Blindheim, som til daglig arbeider med å skape et best mulig utdanningstilbud til sine studenter, synes det samtidig er viktig å minne om fagskolene – «i en tid hvor arbeidslivet etterlyser praktisk orienterte utdanninger».

Trond Blindheim påpeker i sitt innlegg at kun 38 prosent av Norges bachelorstudenter fullfører studiene på normal tid, og at 30 prosent aldri fullfører. Han skriver at «tusener av dem som i dag søker seg inn på bachelorstudier, ville blitt mer bekvemme med fagskolenes læringsformer, fordi akademisk læring tar oppmerksomheten bort fra yrkesutøvelse og over i forskningsmetode og teori». Blindheim understreker at fagskolene stiller samme krav til opptak som høyskoler, men at fagskolene stiller ufravikelige krav om bransje- og yrkesnærhet: «En fagskoleutdanning gir yrkeskompetanse helt uten ytterligere opplæringstiltak».

Blindheim mener også at Norge har opplevd en overetablering av masterutdanninger. Utviklingen har medført at mange bachelorutdanninger er blitt mindre yrkesrettede enn før – fordi de skal tjene som forberedelse til master- og senere forskerutdanninger. Mens fagskolene, altså ifølge Blindheim, utmerker seg med sin nærkontakt med bransjene de utdanner for. Blindheim konkluderer med det han kaller en spissformulering: «Mens universitetene er opptatt av å forberede studentene til eksamen, er fagskolene opptatt av å forberede elevene til tiden etter eksamen.»

Kristiania-rektorens anbefaling er uvanlig klar: «Kunnskapsdepartementet bør satse enda sterkere på landets fagskoler.»