Yrkesfagene øker i Oslo

Oslo har ikke vært yrkesfagenes hovedstad, søkningen på videregående skole har ligget langt under landsgjennomsnittet. Men for annet år på rad øker nå søkertallet. Og «alle» vil på Kuben.
Hver fjerde Oslo-elev, vel 1500 unge, ønsker å ta fatt på undervisning i yrkesfag. Og "alle" vil til Kuben. Fotot: Terje Heiestad.
Hver fjerde Oslo-elev, vel 1500 unge, ønsker å ta fatt på undervisning i yrkesfag. Og "alle" vil til Kuben. Fotot: Terje Heiestad.

Ti prosent opp i fjor, seks prosent opp i år. Er det den mye omtalte satsingen på yrkesfag som nå viser resultater? Søkertallene for videregående skole i Oslo viser i hvert fall at noe skjer. Statistikken over elevene som skal begynne høsten 2018, viser at yrkesfagene vokser og samlet nå vil utgjøre 25 prosent. Hver fjerde Oslo-elev, vel 1500 unge, vil dermed ta fatt på undervisning i yrkesfag.

Mens tallet på søkere i Oslo falt fra 2015 til 2016, har det altså steget de siste på årene, med hhv. ti og seks prosent. I år er det elektrofag som kan vise til størst økning, men både elektro, bygg- og anleggsteknikk og helse- og oppvekstfag er i vekst.

Oslo kommune tilbyr yrkesfag-undervisning ved flere skoler, men det er særlig Kuben vgs som peker seg ut som populær. Samlet har Kuben fått nærmere 40 prosent flere søkere enn det er plass til her, og mange elever vil derfor få tilbud om plass på andre skoler.

Kuben yrkesarena, som ligger på Økern, rommer i tillegg til den videregående skolen også Fagskolen Oslo Akershus. Skolesentret ble åpnet i 2013 og ble i 2014 tildelt Oslo bys arkitekturpris.

- Vi har en ny og flott skole, det betyr nok en del. Samtidig har vi drevet et godt og målrettet arbeide over tid, vi har ambisiøse mål om å utdanne de beste fagarbeiderne, sier rektor Kjell Ove Hauge om de høye søkertallene.