Bygningsvern

Vil du være med på å ta vare på bygningsarven? Vil du lære å bruke tradisjonelle verktøy og håndverksteknikker? Vil du lære mer om energiutbedring av eldre bygninger, slik at de blir med oss inn i framtiden? Bygningsvernutdanningen ved Fagskolen Innlandet vil gi deg forståelse og innsikt i tidligere tiders bygging, noe som vil gi deg et konkurransefortrinn i arbeid på verna og freda bygninger.

Å bevare gamle bygninger og bygningsmiljøer er klimasmart, og har stor verdi for identitet og trivsel.

Kirkeløftet med sine 500 årlige millioner vil gi oppdrag til bedrifter og håndverkere med bygningsvernkompetanse i mange år framover.

Dette studiet er relevant for de fleste håndverkere, men også for andre som jobber med byggesaker og kulturarv.

Se fagskolene som tilbyr utdanningene på høyre side.