Bygningsvern 2

Bygningsvern 2 tar deg videre fra studiet Bygningsvern. Du vil få dypere innsikt i å ta vare på bygningsarven, og du vil få mulighet for å fordype deg i eget håndverksfelt gjennom arbeid med emneoppgavene.

Stadig flere, både fagmiljøer og private, ser verdien og miljøeffekten i å bevare framfor å bygge nytt. Forståelse av tidligere tiders bygging er viktig for å løse oppgaver innen restaurering og vedlikehold, men vil også gi nyttig kunnskap innenfor nybygg og ombygg.

Kirkeløftet med sine 500 årlige millioner vil gi oppdrag til bedrifter og håndverkere med bygningsvernkompetanse i mange år framover.

Dette studiet er relevant for de fleste håndverkere, men også for andre som jobber med byggesaker og kulturarv..

Hva lærer du?

Utdanningen gir deg kvalifikasjoner til å utføre og lede arbeid på fredede og vernede konstruksjoner.

Studiet består av tre emner:

  • Emne 1 - Tverrfaglig materiallære og bearbeiding
  • Emne 2 - Energiøkonomisering og miljø
  • Emne 3 - Restaurering og reparasjoner

Den eksisterende bygningen er utgangspunkt for å lære mer om ulike materialer og bearbeiding.

På Emne 1 er vi innom både smia og blikkenslagerverksted, og studentene vil få et dypdykk i dør- og verktøymaking.

Sentralt for at eldre bygninger skal få framtidig bruk, står energiøkonomisering.

Emne 2 tar for seg hvordan vi kan bidra til et bedre miljø ved å utbedre allerede eksisterende bygninger, samtidig som vi skal ta vare på verneverdiene som ligger i eldre bygningsmasse.

Laft og konstruksjoner er sentralt i Emne 3, som tar for seg restaurering og reparasjon. I dette emnet er også en samling om tak og tekking. De siste årene har vi hatt eget skifertekkekurs i denne bolken.

Studiet har 7 fysiske og 2 digitale samlinger, i tillegg til Teams-møter mellom samlingene. Studiet gjennomføres i samarbeid med fagmiljøene på Valdresmusea, Rørosmuseet og Vest-Telemark Museum, og det består av en blanding av forelesninger, veiledning ved arbeid i grupper og veiledning under praktiske øvelser.

Hva kan du bli?

Studiet vil gi deg et konkurransefortrinn når du søker jobb på fredede og verneverdige bygg, sett i lys av vernefilosofi, gjenbruksverdi og samfunnsøkonomi.

Å kunne dokumentere kunnskap om bygningsvern vil være nyttig i en tid der klima- og miljøspørsmål blir stadig viktigere. Ved gjennomført Bygningsvern 2 kan du søke om å stå på Enovas liste over godkjente energirådgivere.

Ved gjennomført og godkjent Bygningsvern og Bygningsvern 2, utstedes et samlet vitnemål med en fagskolegrad innenfor bygningsvern og restaurering.