Den digitale fagarbeider for bygg- og anleggsnæringen

Bransjeprogrammet Den digitale fagarbeider for bygg- og anleggsnæring er et offentlig finansiert tilbud om kortere utdanninger for fagarbeidere på Fagskolen. Målet er å etablere attraktive, korte og spissede utdanninger for å sikre konkurransekraft i et krevende, høyteknologisk og digitalt arbeidsliv. Endringer i arbeidslivet gjør at bedriftene og medarbeiderne trenger faglig påfyll raskere enn tidligere. Mange trenger kortere og mer spissede utdanninger som et alternativ til hele fagskoleutdanninger. Dette er et nett- og samlingsbasert studium. Deltagerne skal være på campus 3 dager pr. samlingsuke.

Hvorfor moldulbasert?

Den teknologiske utviklingen går raskere enn noen gang, og stiller nye krav til kompetanse.  Regjeringen vil gjennomføre en kompetansereform i arbeidslivet for at ingen skal gå ut på dato og flere stå i jobb lenger.

Bedriftene og medarbeiderne har gitt innspill til relevant innhold i utdanningsmodulene. Medarbeidere i bedriftene kan gjennomføre modul for modul, mens de er i full jobb.

Opptakskrav

Fag-svennebrev.

Alternativt minimum 5 års relevant praksis i et lærefag - realkompetansevurdering.