FDV-tekniker (2 år)

Forvaltning, drift og vedlikehold av større bygg og eiendommer krever stadig høyere kompetanse. Dette er en nett- og samlingsbasert FDV-utdanning som går over to år. Studiet er teknisk orientert og gir deg tittelen tekniker FDV.

Dette studiet er første halvdel av FTB08N (FDVU-ingeniør, 120 studiepoeng over fire år) og gir kompetanse for teknisk drift og vedlikehold av større bygg.

Det kan utvides med ytterligere to år, og du får da et sterkere fokus på ledelse, administrasjon og forvaltning. Fullført nettbasert studie gjennom fire år kvalifiserer deg til å lede forvaltning, teknisk drift, vedlikehold og utvikling av større bygg og eiendommer.

Se fagskolene som tilbyr utdanningene på høyre side.