FDV-tekniker (2 år)

Forvaltning, drift og vedlikehold av større bygg og eiendommer krever stadig høyere kompetanse. Dette er en nett- og samlingsbasert FDV-utdanning som går over to år. Studiet er teknisk orientert og gir deg tittelen tekniker FDV.

Dette studiet er første halvdel av FTB08N (FDVU-ingeniør, 120 studiepoeng over fire år) og gir kompetanse for teknisk drift og vedlikehold av større bygg.

Det kan utvides med ytterligere to år, og du får da et sterkere fokus på ledelse, administrasjon og forvaltning. Fullført nettbasert studie gjennom fire år kvalifiserer deg til å lede forvaltning, teknisk drift, vedlikehold og utvikling av større bygg og eiendommer.

Opptakskrav

Ett av disse kravene må oppfylles: 

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fag-/svennebrev innen fagretningen bygg og anlegg:

 • tømrerfaget
 • murerfaget
 • betongfaget
 • stillasbyggerfaget
 • malerfaget
 • rørleggerfaget
 • byggdrifterfaget

Hvis du skal avlegge fag/svenneprøve etter søknadsfristen, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven.

2. Fem års praksis som ufaglært innen fagområdene nevnt over og kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studie­retninger.

Oppbygging og arbeidsformer

Studiet tilsvarer ett års heltids studium, 60 studiepoeng og er nett- og samlingsbasert.

Emner i FTB55N:

 • Kommunikasjon og ledelse 
 • Administrativ FDV 
 • Energi og miljø i bygg 
 • Byggeteknikk og utvendig anlegg 
 • Tekniske installasjoner i bygg 

Studiet kan utvides til FTB08N og gir da 120 studiepoeng

Emner i FTB08N:

 • Ledelse, økonomi og markedsføring 
 • Kommunikasjon, teknisk engelsk 
 • Profesjonell eiendomsforvaltning 
 • Byggesaken 
 • Hovedprosjekt

Kompetanse og jobbmuligheter

Som FDV-tekniker (to år nettstudium, 60 studiepoeng) kan du jobbe med teknisk drift og vedlikehold av større bygninger. 

Utvider du studiet med to ekstra år blir du FDVU-ingeniør (FTB08N, 120 studiepoeng over fire år) og kan da ivareta og lede forvaltning, teknisk drift, ved­like­hold og utvikling av større bygg og eiendommer.