FDVU-ingeniør (2 år)

Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av større bygg og eiendommer er et voksende fagfelt som krever stadig høyere kompetanse. Tekniske installasjoner, energi og miljø og ledelse er sentrale temaer i den todelte nett- og samlingsbaserte utdanningen. 

Dette er en nett- og samlingsbasert FDV-utdanning som går over to år. Studiet bygger på FDV-studiet FTB55N (FDV-tekniker, 60 studiepoeng over to år). Utdanningen handler om ledelse, administrasjon og forvaltning av større bygg. Studiet gir tittelen fagskoleingeniør FDVU, og kvalifiserer til ledende stillinger.

Se fagskolene som tilbyr utdanningene på høyre side.