FDVU-ingeniør (2 år)

Forvaltning, drift og vedlikehold av større bygg og eiendommer krever stadig høyere kompetanse. Dette er en nett- og samlingsbasert FDV-utdanning som går over to år. Studiet bygger på FDV-studiet FTB55N (FDV-tekniker, 60 studiepoeng over to år). Studiet gir tittelen fagskole­ingeniør FDVU, og kvalifiserer til ledende stillinger.

Dette studiet gir kompetanse for teknisk drift og vedlikehold av større bygg, samt fokus på ledelse, administrasjon og forvaltning. Studiet gjør deg kvalifiserer til å lede forvaltning, teknisk drift, vedlikehold og utvikling av større bygg og eiendommer.

Opptakskrav

Fullført og bestått FDV-tekniker (FTB55N).

Oppbygging og arbeidsformer

Studiet er bygget opp i to trinn som hver tilsvarer ett års heltids studium, 60 studiepoeng hver, tilsammen 120 studiepoeng. Studiet er nett- og samlingsbasert, og hvert trinn tar derfor to år. 

 • Emner i første trinn:
 • Kommunikasjon og ledelse 
 • Administrativ FDV 
 • Energi og miljø i bygg 
 • Byggeteknikk og utvendig anlegg 
 • Tekniske installasjoner i bygg 

Emner i andre trinn:

 • Ledelse, økonomi og markedsføring 
 • Kommunikasjon, teknisk engelsk 
 • Profesjonell eiendomsforvaltning 
 • Byggesaken 
 • Hovedprosjekt

Kompetanse og jobbmuligheter

Som FDVU-ingeniør (fire år nettstudium, 120 studiepoeng) kan du ivareta og lede forvaltning, teknisk drift, ved­like­hold og utvikling av større bygg og eiendommer.