FDVU-ingeniør (4 år)

Forvaltning, drift og vedlikehold av større bygg og eiendommer krever stadig høyere kompetanse. Dette er en nett- og samlingsbasert FDV-utdanning som går over fire år. Studiet gir tittelen fagskole­ingeniør FDVU og kvalifisert til ledende stillinger.

Dette studiet består av to deler, hvor første del kan tas som FTB55N (FDV-tekniker, 60 studiepoeng over to år).

Det gir kompetanse for teknisk drift og vedlikehold av større bygg, samt fokus på ledelse, administrasjon og forvaltning. Studiet gjør deg kvalifiserer til å lede forvaltning, teknisk drift, vedlikehold og utvikling av større bygg og eiendommer.

Opptakskrav

Fullført og bestått FDV-tekniker (FTB55N).

Oppbygging og arbeidsformer

Studiet er bygget opp i to trinn som hver tilsvarer ett års heltids studium, 60 studiepoeng hver, tilsammen 120 studiepoeng. Studiet er nett- og samlingsbasert, og hvert trinn tar derfor to år. 

 • Emner i første trinn:
 • Kommunikasjon og ledelse 
 • Administrativ FDV 
 • Energi og miljø i bygg 
 • Byggeteknikk og utvendig anlegg 
 • Tekniske installasjoner i bygg 

Emner i andre trinn:

 • Ledelse, økonomi og markedsføring 
 • Kommunikasjon, teknisk engelsk 
 • Profesjonell eiendomsforvaltning 
 • Byggesaken 
 • Hovedprosjekt

Kompetanse og jobbmuligheter

Som FDVU-ingeniør (fire år nettstudium, 120 studiepoeng) kan du ivareta og lede forvaltning, teknisk drift, ved­like­hold og utvikling av større bygg og eiendommer.