Fuktteknikk

Fuktskader har nå passert brann som viktigste årsak til skader på bygg. Det er nå dobbelt så mange fuktskader som brannskader, og behovet for mer kompetanse om fuktteknikk er stort. NHO Service har vært pådriver for dette studiet som retter seg mot mange målgrupper, ikke bare i skadesaneringsbransjen.


Årsakene til at fuktskader har økt så dramatisk, er sammensatte. Klimaet har endret seg med mer nedbør og flom. Bygningene blir stadig tettere, ventilasjon brukes feil eller har mangler. Med stadig kortere byggetider kan det også være fare for at fukt kapsles inn før den rekker å tørke. Derfor er kompetanse om fuktteknikk viktig ikke bare etter at fuktskadene har oppstått, i forsikring, taksering og sanering. Også de som bygger eller rehabiliterer bygninger, trenger mer slik kompetanse. Det vil bidra til å ta bedre vare på byggenes verdi gjennom hele deres levetid og møte myndigheters og kunders stadig strengere krav til arbeidsmetoder og dokumentasjon. 

Dette nett- og samlingsbaserte deltidsstudiet ble etablert på Kuben yrkesarena i Oslo i 2016. NHO Service har vært pådriver for etableringen, og studieplanen ble utviklet i tett samarbeid med bransjen. Studiet tilbys annethvert år og kan søkes for 2022/23.

Opptakskrav

Ett av disse kravene må oppfylles: 

1. Fagbrev/svennebrev innen tømrerfaget, men andre relevante fagområder innen bygg- og anleggsteknikk som klima, energi- og miljøteknikk og overflateteknikk kan vurderes. 

Hvis du skal avlegge fag/svenneprøve etter søknadsfristen og før skolestart, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven.

2. Fem års praksis som ufaglært innen fagområdene nevnt over og kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger.

Aktuelle fagbrev

  • Byggdrifterfaget
  • Betongfaget
  • Murer- og flisleggerfaget
  • Murer
  • Tak- og membrantekkerfaget
  • Trevare- og bygginnredningfaget
  • Tømerfaget
  • Ventilasjons- og blikkenslagerfaget

Oppbygging og arbeidsformer

Utdanningen er toårig og gjennomføres på deltid (tilsvarer ett år på fulltid). Studiet er nett- og samlingsbasert og bruker læringsplattformen It’s learning. 
Det er totalt 12 samlinger, som vanligvis er lagt som firedagers samlinger (mandag-torsdag). 
Studiet består av fire emner som gir til sammen 60 studiepoeng.

1. Bygningsfysikk og inneklima (tre samlinger)

2. Bygningstekniske konstruksjonsprinsipper og tekniske installasjoner (tre samlinger)

3. Fuktskader, tørkemetoder og prosjektgjennomføring (fire samlinger)

4. Prosjektoppgave (to samlinger)

Kompetanse og jobbmuligheter 

Studiet gir kompetanse som kan brukes innenfor byggforvaltning og tilstandsanalyse, planlegging og gjennomføring av utbedringsarbeider i skadesaneringsbransjen. Kompetansen er også nyttig for alle som arbeider med nybygg og rehabilitering.