Bygningsautomatisering

Varme, ventilasjon, elektrisitet, lys, AV-systemer, solskjerming, skallsikring, brannvarsling og adgangskontroll – alle tekniske anlegg i en bygning kan automatiseres og blir det også i stadig større grad. Dette er et eget fagfelt innen automatisering, med stor vekst og stort behov for fagfolk.

Bygningenes ulike tekniske anlegg må også fungere sammen på en bærekraftig måte. For f.eks varme -og ventilasjonsanlegg betyr det at anleggene må samhandle for å skape et godt innemijlø på en så energieffektiv måte som mulig. Også hjemmene våre automatiseres. «The Internet of things» er på vei inn også her. Lys, solskjerming, musikk – alle tekniske funksjoner blir styrt fra en app på mobilen din. Framtidige løsninger innen velferdsteknologi vil også bli et viktig arbeidsområde innen dette fagfeltet. 

For å få et bygningsautomatisert anlegg til å fungere, kreves en bred helhetstenkning med både teoretiske kunnskaper, kreativitet og praktiske ferdigheter. Ekom-emnet er en sentral spesialisering på dette studiet.

Samlinger 4 ganger i året fordelt på 2 - 3 dager, endringer kan forekomme. Se studieplan for mer informasjon om studiet.

Se hvilke fagskoler som tilbyr utdanningen på høyre side