Bygningsautomatisering fordypning. 1,5 år (N)

Har du fagskoleutdanning fra tidligere innen elektrofagene eller KEM, kan du nå ta fordypningsfagene i Bygningsautomatisering. Her bygger du direkte på de grunnlagsfagene du allerede har.

Studiet dekkes av offentlige midler. Du kan derfor søke deg direkte inn på 2. året og ta linjefagene. Undervisningen blir lagt over tre semester, så varighet på utdanningen er 1,5 år. Det er kun 2 tre- dager samlinger pr. semester. Resten på nettet som e- læring. Denne utdanningen er ikke søkbar via Samorna opptak. Du må søke skolen direkte.