Elektronikk

Elektronikkens utvikling skyter fart med halvledere og transistoren på 1950-tallet, og i dag finnes det elektronikk i nær sagt alt som det går strøm i. Stadig flere felter tar i bruk elektronikk for styring og overvåking av prosesser. Verden automatiseres, og som fagskoleingeniør kan du ta del i den spennende utviklingen.


Elektronisk utstyr brukes i stadig større omfang for styring av større systemer. Eksempler på dette kan være produksjon av elektrisk kraft, oppvarming av boliger, regulering av utslippene fra biler, styring av heiser, radar og kommunikasjonssystemer i fly og båter, kontroll av industriprosesser og personaladministrasjon og økonomiforvaltning. Elektronikkstudiet tilbys ved studiested Horten og kan gjennomføres både på heltid og deltid. Horten har et svært rikt elektronikkmiljø og en rekke ledende bedrifter på feltet som skolen samarbeider med gjennom studiet.

Opptakskrav

Ett av disse kravene må oppfylles: 

1. Fullført og bestått videregående opplæring med følgende fagbrev:

  • produksjonselektronikk
  • telekommunikasjon
  • dataelektronikk
  • svakstrømsmontør S.

Hvis du skal avlegge fag/svenneprøve etter søknadsfristen og senest oktober, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven.

2. Relevant praksis som ufaglært innen fagområdene nevnt over og kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger. Inntil fem års praksis blir vurdert ved inntak.

Oppbygging og arbeidsformer

Studiet består av ni emner som gir til sammen 120 studiepoeng. Tre redskapsemner (1–3) fem grunnlagsemner (4–8) og et hovedprosjekt. 

Første år:
1. Realfag (matematikk og fysikk)
2. Yrkesrettet kommunikasjon 
(norsk og engelsk)
3. LØM (ledelse, økonomi, 
markedsføring)
4. Elektriske systemer 
5. Elektroniske systemer 

Andre år:
6. Elektronikk og elektronikkproduksjon 
7. Databasert styreteknikk og 
elektronikkommunikasjon 
8. Spesialisering/valgbart emne 
9. Hovedprosjekt 

Kompetanse og jobbmuligheter

Studiet kvalifiserer deg til å lede og være ansvarlig for produksjon, installasjon, innkjøp, vedlikehold og reparasjon av elektronisk utstyr.