Industriell digitalisert automatisering

Utdanningen gir fagarbeidere spisskompetanse innen automatiserte og digitaliserte løsninger. Du blir faglig oppdatert, tilegner deg kunnskap om ny teknologi og bidrar til å gjøre din arbeidsplass enda mer konkurransedyktig. Studiet legger vekt på digitalisering, datafangst og analyse, for å få så optimaliserte og fleksible prosesser som mulig.

NYHET

Ny modulbasert videreutdanning åpent for opptak!

Modulutdanningen er utviklet for å gi fagarbeidere en mulighet til å styrke sin kompetanse på en effektiv og fleksibel måte, som kan kombineres med full jobb og et hektisk familieliv. En modul tar ca. 10 uker å gjennomføre. Den består av 1 samling a 4 dager. Fysiske samlinger gjennomføres i hovedsak lokalt i området du søker opptak. Du må regne med èn fysisk samling ved studiested Kongsberg, men dette avhenger av tilgjengelig lab i ditt nærområde. Utenom samlinger, er det nettundervisning en kveld i uken inkludert veiledningstimer. Studiet har et omfang på 30 studiepoeng totalt og er inndelt i 3 fleksible moduler à 10 studiepoeng.

Vi tar utgangspunkt i at alle som søker opptak til studiet gjennomfører gratis forkurs som en del av studieløpet.

Oppbygging og arbeidsformer

Studiet er bygd opp med en kombinasjon av nettundervisning, gruppearbeid, prosjektarbeid, veiledning og refleksjon over praktiske erfaringer.

Studiet består av 3 fleksible moduler, som kan tas etter eget kompetansebehov. Hver modul gir 10 studiepoeng. 

 • Modul 1: Fleksibel Digitalisert Produksjon
 • Modul 2: Industriell Intelligens
 • Modul 3: Tingenes Internett og Stordata

Lokasjoner - Åpent for søknader

For skoleåret 2021/22 er det opptak ved studiested Indre Østfold, studiested Kongsberg, Salten, Mo i Rana, Sunndal, Husnes og Årdal. I tillegg kan enkelte moduler bli tilgjengelig fortløpende gjennom skoleåret. Ta kontakt med oss dersom du eller din bedrift ønsker enkeltmoduler. Søk opptak via lokale opptak ››

 

Opptakskrav

Les om opptakskravene til fagskoleutdanning på Samordna opptak ››

a) Relevant fag- eller svennebrev, treårig yrkesfaglig opplæring eller
b) Søkere som ikke fyller kravene a), og som har fylt 23 år, kan søke opptak på grunnlag av relevant realkompetanse. Realkompetanse gjelder ikke utdanninger som stiller krav til yrkesgodkjenning, autorisasjon eller sertifisering etter annen lovgivning.

Aktuelle fagbrev

Utdanningsprogram innenfor TIP, elektro eller data, eller relevant arbeidserfaring innen samme fagområde.

Lokalt opptak

Vi har 30 studieplasser som fylles opp fortløpende. Du melder deg automatisk på alle tre modulene når du søker lokalt opptak til høsten 2021. Ønsker du mer informasjon om hver enkelt modul, finner du mer informasjon i studieplanen i fanen til høyre. Ved spørsmål om studiet kan du ta kontakt med Marte Gustavsen Ødegården: marteod@viken.no

NB! Studieplanen er under utvikling, vedlagt studieplan er fra tidligere Fagskolen Tinius Olsen. Noen endringer kan forekomme.

Søk lokale opptak her
 

Forkurs 

Vi anbefaler å ta forkurset hvis det er lenge siden du har vært på "skolebenken". Les mer om forkurset her ››

Når du søker på dette studiet blir du automatisk påmeldt forkurset. Dersom du ikke ønsker å ta forkurset får du informasjon om avmelding etter du har takket ja til studieplass. Kurset er gratis!

 • Oppstart: Uke 34
  • Indre Østfold: Utsatt oppstart til januar 2022.
 • Varighet: F.o.m uke 34 t.o.m uke 39

 

Oppstart 3 moduler - Industriell Digitalisert Produksjon

 • Oppstart: Uke 41
  • Indre Østfold: Utsatt oppstart til 2022.
 • Varighet: F.o.m uke 41 t.o.m uke 23
 • Søknadsfrist - Utsatt søknadsfrist for Indre Østfold: 1. desember 2021

 

 

Kompetanse og jobbmuligheter 

Denne utdanningen kan bidra til at bedriften du jobber for, får et større konkuransefortrinn i smart produksjon, hvor moderne teknologi, kvalifisert arbeidskraft og verdensledende kultur på organisering av arbeidslivet er viktige suksessfaktorer. Du vil lære å planlegge, iverksette og drifte en moderne industriproduksjon.

For å lykkes i krevende tider må vi lære av hverandre på tvers av tradisjonelle næringsgrener. Bedriftene må etablere en innovativ og smart produksjon som gjør at de blir konkurransedyktig i eksisterende og nye produkter. Dette krever omstillingsevne.

Informasjon med forbehold om trykkfeil.