Velferdsteknologi

Velferdsteknologi har vokst frem som svar på utfordringene samfunnet møter i forhold til helse, omsorg og velferd. Flere mennesker, både unge og gamle, vil i fremtiden trenge teknologisk hjelp til å leve aktivt og selvstendig. Velferdsteknologi er et tverrfaglig nettstudium for helse- og omsorgs personell og teknikere.

Studieplanen er utviklet i samarbeid med kommuner, arbeidstakerorganisasjoner, arbeidsgiverorganisasjoner og produsenter og leverandører av velferdsteknologiske tjenester og produkter.  

Se hvilke fagskoler som tilbyr utdanningen på høyre side