Arbeid med sårbare barn og unge

Videreutdanningen gir spisskompetanse innen arbeid med barn og unge med langvarige og sammensatte behov grunnet somatisk sykdom, psykiske lidelser, nedsatt fysisk funksjonsevne eller psykisk utviklingshemming.

Ny modulbasert videreutdanning åpent for opptak!

Studiet har er omfang på 60 studiepoeng med 6 fleksible emner à 10 studiepoeng. Du kan selv velge enkelte emner etter eget kompetansebehov, da modulene gjennomføres uavhengige av hverandre, noe som gjør det lettere å kombinere studiet med jobb og andre forpliktelse. Fullfører du alle seks modulene får du et vitnemål med fullført fagskolegrad.

Studiet er nettbasert kombinert med fysiske samlinger på fagskolen.

Med denne utdanningen vil du kunne bidra til å bygge opp et faglig godt tilbud i helse- og omsorgstjenesten, og bedre oppfølging og sikre helhetlige, koordinerte og trygge tjenester. Utdanningen er rettet mot fagarbeidere som arbeider med barn og unge innen institusjoner for helse og oppvekst. Du vil få verktøy til å vurdere den enkeltes behov og gi individuelt tilpasset oppfølging av hvert barn og hver enkelt familie.

Modulbasert videreutdanning

Hver modul går over 3 måneder og består av 3 fysiske samlinger over 2 sammenhengende dager. Mellom samlingene vil også være veiledning og nettundervisning på kvelden. Fagskolegraden er på 60 studiepoeng og er bygd opp av seks moduler à 10 studiepoeng. Du kan ta enkeltmoduler eller en hel fagskolegrad, og du bestemmer selv hvilken modul som er aktuell for deg.

 

Se hvilke fagskoler som tilbyr utdanningen på høyre side