Helseteknologi

Helseteknologi er et område i hurtig vekst, og det kreves kontinuerlig oppdatert fagkunnskap hos ansatte innen flere helsetjenester, både private og offentlige. Utdanningen gir deg kompetanse til å delta i planlegging, vurdering, innkjøp, utvikling og bruk av helseteknologiske løsninger.

Dagens helsepersonell møter ofte personer med sammensatte lidelser. Både brukere og pårørende stiller større krav til kvalitet på tjenestene og muligheter for ulike teknologiske løsninger som kan bedre deres hverdag. Studiet passer for alle som ønsker å videreutvikle sin kompetanse innenfor fagfeltet velferdsteknologi og e-helse, både offentlig og privat.

Hva lærer du?

Studiet er delt inn i tre emner (hvert gir 10 studiepoeng):

  • Brukerens behov og premisser.
  • Teknologi – forståelse og anvendelse
  • Helseteknologi i praksis

I utdanningen lærer du bl.a. om ulike brukergrupper som kan være aktuelle for helseteknologiske hjelpemidler. Viktige temaer er også lover og regler, hvilke etiske vurderinger som ligger til grunn før prosess kan settes i gang, teknologiforståelse og hva som finnes av ulike velferdsteknologiske verktøy i markedet. Studiet er bygd opp med en kombinasjon av klasseromsundervisning, simulering, gruppearbeid, prosjektarbeid og veiledning.

Hva kan du bli?

Arbeidslivet, både i privat og offentlig sektor, har i mange år etterspurt denne type kompetanseheving innen bruk av ulike helseteknologiske hjelpemidler. En rekke ulike helsetjenester ønsker å styrke sitt arbeid med helseteknologi.