Kirurgisk virksomhet

En helsefagarbeider med videreutdanning innen kirurgisk virksomhet vil kunne bidra på et høyere faglig nivå innen behandlingen av kirurgiske pasienter. Dette studiet gir økt kompetanse innen smittevern, kirurgiske instrumenter, sårpleie og det kirurgiske pasientforløpet. Studiet er utviklet for fremtidens helsenorge!

En sammensatt pasient- og brukergruppe, rask omstillingstakt, sterke krav til effektivitet og prioritering og mer kvalitetsbevisste pasienter og pårørende stiller store krav til helsefagarbeiderens utviklings- og endringskompetanse. Studiet vil gi kompetanse som omfatter praktisk pleie- og omsorg til kirurgiske pasienter, håndtering av kirurgiske instrumenter på avdelingsnivå, sår og sårpleie.

En helsefagarbeider med videreutdanning innen kirurgisk virksomhet må være pliktoppfyllende, pålitelig og nøyaktig. Det krever evne til å samarbeide med andre yrkesgrupper, men også  å kunne jobbe selvstendig. Videre er det viktig å kunne prioritere arbeidssoppgaver, å være fleksibel og ha god arbeidskapasitet. 

Se hvilke fagskoler som tilbyr utdanningen på høyre side