Klinisk helsefagarbeid

Ansatte i helse- og omsorgstjenester møter stadig sykere pasienter og beboere, og arbeidsoppgavene endrer seg raskt. Studiet Klinisk helsefagarbeid er en fagskoleutdanning som vil gi deg en fagskolegrad.

Ved å øke din somatiske kompetanse kan du raskt tilpasse deg nye og endrede arbeidsoppgaver, samtidig som krav til pasientsikkerhet og effektivitet blir ivaretatt. Dette vil gi samfunnet muligheter til å omorganisere arbeidsoppgaver for å ivareta en bærekraftig helsetjeneste.

Målgruppen for dette studiet er helsearbeidere i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Studiet er samlingsbasert med digitale og fysiske samlinger. Oppstart vil være høsten 2024 på tre ulike studiesteder; Gjøvik, Kongsvinger og Elverum. De fleste fysiske samlingene gjennomføres ved den enkelte students lokale studiested, men det vil være noen felles samlinger på Gjøvik.

Hva lærer du?

Studiet består av seks emner og det vil bli mulighet for å bygge på med ytterligere 60 studiepoeng i en del to.

Følgende emner inngår i studiet:

  • Grunnleggende emne for klinisk helsefagarbeid
  • Anatomi, fysiologi og sykdomslære
  • Klinisk observasjons-, vurderings- og handlingskompetanse
  • Medisinske prosedyrer
  • Medikamenthåndtering, dokumentasjon og hjemmeoppfølging
  • Instruktør- og veiledningskompetanse

Studiet omhandler kommunikasjon med bruker, pårørende og kollegaer på tvers av yrkesretninger. Strukturert kommunikasjon, brukermedvirkning og etiske verdier og holdninger er begreper man møter i dette studieløpet. I tillegg skal studenten styrke sin kompetanse innenfor anatomi, fysiologi, sykdomslære, observasjoner og vurderinger. Studiet vil gi deg som helsepersonell trening i ulike medisinske prosedyrer, og vil gi deg instruktør- og veiledningskompetanse. De fysiske samlingene har stort fokus på simuleringsbasert trening

Hva kan du bli?

Utdanningen gir deg kompetanse som er etterspurt i både kommune- og spesialisthelsetjeneste. Uansett arbeidssted vil økt kunnskap gi deg en mer interessant arbeidshverdag og mestre krevende arbeidsoppgaver på en bedre måte. Dette vil gjøre deg til en attraktiv arbeidstaker og en ressursperson på din arbeidsplass.