Målrettet miljøarbeid knyttet til mennesker med utviklingshemming

Studiet er utviklet for å møte et økende kompetansebehov og sikre stabil bemanning i samlokaliserte boliger/omsorgsboliger og institusjoner. Sentralt står aktiv omsorg som skal gi brukerne mulighet for å leve et meningsfullt liv.

Studiet vektlegger at mennesker med utviklingshemming skal møtes med respekt og verdighet, og oppleve mestring og mulighet for aktiv deltakelse i eget liv.

Se hvilke fagskoler som tilbyr utdanningen på høyre side