Medisinsk virksomhet

Ny høyere videreutdanning innen «Medisinsk virksomhet» for helsefagarbeidere starter opp i august 2023. Studiet kan søkes på gjennom Samordna opptak fra 1. februar. Frist for å søke er 15. april.

En helsefagarbeider med videreutdanning innen medisinsk virksomhet vil kunne bidra på et høyere faglig nivå i behandling og oppfølging av voksne og eldre pasienter som er rammet av en medisinsk sykdomstilstand. Dette studiet gir økt kompetanse og forståelse for hvordan sykdom og behandling kan gi konsekvenser og påvirke den som er rammet av sykdom. Denne kompetansen er en viktig forutsetning for å kunne delta aktivt i behandling, iverksette tiltak og håndtere pasientsituasjoner på en faglig, trygg og verdig måte.

Medisinsk virksomhet omfatter varierte oppgaver innen behandling og praktisk pleie til syke voksne og eldre pasienter. Videreutdanningen vil gi helsefagarbeideren kunnskap og forståelse for medisinske sykdomstilstander med fokus på anatomi, fysiologi og sykdomslære. Studiet omhandler kommunikasjon og samhandling, og fokuserer på en helhetlig tilnærming. Studiet omhandler også vurderingskompetanse i møte med multisyke eldre med sammensatte utfordringer. Systematisk observasjon, kartlegging og vurdering og iverksettelse av tiltak ved tidlig oppdagelse av forverret helsetilstand samt ferdighetstrening vektlegges også i studiet.

 

Se hvilke fagskoler som tilbyr utdanningen på høyre side