Observasjons- og vurderingskompetanse i helsetjenesten

Denne videreutdanningen gir deg som helsefagarbeider spisskompetanse innen observasjon og vurdering for tidlig oppdagelse av funksjonssvikt og forverret helsetilstand hos pasienter.

 

Endringer i helse- og omsorgstjenesten gjør at virksomheter og helsepersonell har behov for økt kompetanse på flere områder. Videreutdanningen er laget for å gi helsefagarbeidere en mulighet til å styrke sin kompetanse på en effektiv og fleksibel måte, som kan kombineres med full jobb og et hektisk familieliv. 

Modulbasert videreutdanning

Hver modul består av 6 samlinger som går over 3 måneder. Undervisningen er på kvelden, det vil også være veiledning og nettundervisning. Fagskolegraden er på 60 studiepoeng og bygd opp av seks moduler à 10 studiepoeng. Du kan ta enkeltmoduler eller en hel fagskolegrad, og du bestemmer selv hvilken modul som er aktuell for deg.

Lokale opptak

Vi har 30 studieplasser som fylles opp fortløpende på hver modul. Modulene er åpent for søknader under lokalt opptak, for studiesteder i oversikten her.
Ønsker du mer informasjon om hver enkelt modul, finner du mer informasjon i studieplanen i fanen til høyre. Ved spørsmål om studiet kan du ta kontakt med oss: vikenfs@viken.no
 


Opptak ved Studiested Kongsberg

Opptak for Studiested Kongsberg, les informasjon her om søknadsfrister og moduler ››
 

Opptak ved Studiested Geilo

Opptak for Studiested Geilo, les informasjon her om søknadsfrister og moduler ››


Opptak hel fagskolegrad - Samordna opptak

Fra 2. februar 2023 kan du søke på studiet som en hel fagskolegrad på 60 studiepoeng i Samordna opptak. I tillegg vil vi legge ut enkeltmoduler på 10 stp. fortløpende gjennom skoleåret på Lokale opptak.

 

Opptakskrav

Les om opptakskravene til fagskoleutdanning på Samordna opptak ››

a) Relevant fagbrev, eller
b) Generell studiekompetanse, jf. Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring nivå 4 med autorisasjon som helsearbeider (sykepleier, vernepleier).
c) Søkere som ikke fyller kravene a eller b, og som har fylt 23 år, kan søke opptak på grunnlag av realkompetanse. 

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagbrev etter opptaksfristen, kan tildeles plass med vilkår om bestått prøve i løpet av første semester. Legg ved lærekontrakten ved søknaden i Samordna opptak, som dokumentasjon på at du skal avlegge fagprøven til høsten.

Les mer om opptakskravene i studieplanen.

Relevante fagbrev

  • Aktivitørfaget
  • Ambulansearbeiderfaget
  • Helsearbeiderfaget

Oppbygning av arbeidsformer

Studiet er bygd opp med en kombinasjon av klasseromsundervisning, gruppearbeid, prosjektarbeid, veiledning og refleksjon over praktiske erfaringer.

Studiet består av 6 fleksible emner/moduler, som kan tas etter eget kompetansebehov. Hver modul gir 10 studiepoeng. 

  • Modul 1: Observasjon og vurderingskompetanse
  • Modul 2: Kronisk sykdom
  • Modul 3: Demens
  • Modul 4: Smittevern og hygiene
  • Modul 5: Hverdagsrehabilitering
  • Modul 6: Velferdsteknologi

Kompetanse og jobbmuligheter

Denne fagskoleutdanning eller enkeltemner i studiet vil gi helsepersonell oppdatert og spesialisert kompetanse, som er aktuell ved helseinstitusjoner som sykehjem, helsehus, sykehus, omsorgsboliger og i hjemmebaserte tjenester. 

 

Informasjon med forbehold om trykkfeil.