Observasjons- og vurderingskompetanse i helsetjenesten

Denne videreutdanningen gir deg som helsefagarbeider spisskompetanse innen observasjon og vurdering for tidlig oppdagelse av funksjonssvikt og forverret helsetilstand hos pasienter. Velg mellom enkeltmoduler på 10 stp. eller en hel fagskolegrad på 60 stp.

Endringer i helse- og omsorgstjenesten gjør at virksomheter og helsepersonell har behov for økt kompetanse på flere områder. Videreutdanningen er laget for å gi helsefagarbeidere en mulighet til å styrke sin kompetanse på en effektiv og fleksibel måte, som kan kombineres med full jobb og et hektisk familieliv. 

Modulbasert videreutdanning

Hver modul består av 6 samlinger som går over 3 måneder. Undervisningen er på kvelden, det vil også være veiledning og nettundervisning. Fagskolegraden er på 60 studiepoeng og bygd opp av seks moduler à 10 studiepoeng. Du kan ta enkeltmoduler eller en hel fagskolegrad, og du bestemmer selv hvilken modul som er aktuell for deg.

Moduler

Vi har 30 studieplasser som fylles opp fortløpende på hver modul. Nedenfor er alle moduler som er tilgjengelig for opptak. Ønsker du mer informasjon om hver enkelt modul, finner du mer informasjon i studieplanen, i fanen til høyre. Søk opptak på modulene her ››

Modul 1: Observasjons- og vurderingskompetanse - Fullt

 • Oppstart 25. januar 2021
 • Undevisning hver mandag kl. 17.00 - 21.00

Modul 4: Smittevern og hygiene - Avsluttet

 • Oppstart 14. januar 2021
 • Undervisning hver torsdag kl 17.00 - 21.00

Modul 5: Hverdagsrehabilitering - Åpent for søknader

 • Oppstart 15. februar 2021
 • Undervisning hver mandag kl 17.00 - 21.00

Modul 6: Velferdsteknologi - Åpent for søknader

 • Oppstart 21. januar 2021
 • Undervisning hver torsdag kl 17.00 - 21.00

Modul 1: Observasjons- og vurderingskompetanse - Åpent for søknader

 • Oppstart 24. mars 2021


Søk opptak

Fra 2. februar 2021 kan du søke på studiet som en hel fagskolegrad på 60 studiepoeng i Samordna opptak. I tillegg vil vi legge ut enkeltmoduler på 10 stp. fortløpende gjennom skoleåret på Lokale opptak.

Du finner søkerinformasjon på Fagskolen i Viken.


Ved spørsmål om studiet kan du ta kontakt med oss: ostfoldfs@viken.no

Opptakskrav

a) Relevant fag- eller svennebrev, treårig yrkesfaglig opplæring og autorisasjon fra studieretning for helse- og oppvekstfag

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass med vilkår om bestått prøve i løpet av første semester. Legg ved lærekontrakten ved søknaden i Samordna opptak, som dokumentasjon på at du skal avlegge fagprøven til høsten.

b) Generell studiekompetanse, jf. Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring nivå 4 (relevant f.eks. sykepleier eller vernepleier med autorisasjon.)

Etter du har fått studieplass og takket ja til studieplassen, må du søke politiattest. Når du søker politiattest legger du ved bekreftelsen på at du har takket ja til studieplassen.

Les mer om opptakskravene i studieplanen.

Relevante fagbrev

Helsefagarbeider, hjelpepleier, omsorgsarbeider.

Oppbygning av arbeidsformer

Studiet er bygd opp med en kombinasjon av klasseromsundervisning, gruppearbeid, prosjektarbeid, veiledning og refleksjon over praktiske erfaringer.

Studiet består av 6 fleksible emner/moduler, som kan tas etter eget kompetansebehov. Hver modul gir 10 studiepoeng. 

 • Observasjon og vurderingskompetanse
 • Kronisk sykdom
 • Demens
 • Smittevern og hygiene
 • Hverdagsrehabilitering
 • Velferdsteknologi

Kompetanse og jobbmuligheter

Denne fagskoleutdanning eller enkeltemner i studiet vil gi helsepersonell oppdatert og spesialisert kompetanse, som er aktuell ved helseinstitusjoner som sykehjem, helsehus, sykehus, omsorgsboliger og i hjemmebaserte tjenester. 

 

Informasjon med forbehold om trykkfeil.