Spesialisering innen klinisk helsefagarbeid

Ansatte i helse- og omsorgstjenester møter stadig sykere pasienter og beboere, og arbeidsoppgavene endrer seg raskt. Studiet Spesialisering innen klinisk helsefagarbeid vil gi en høyere fagskolegrad til deg som allerede har en fagskolegrad innen helsefag.

Ved å øke din somatiske kompetanse kan du raskt tilpasse deg nye og endrede arbeidsoppgaver, samtidig som krav til pasientsikkerhet og effektivitet blir ivaretatt. Dette vil gi samfunnet muligheter til å omorganisere arbeidsoppgaver for å ivareta en bærekraftig helsetjeneste.

Målgruppen for dette studiet er helsearbeidere i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten med en tidligere fagskolegrad. Studiet er samlingsbasert med digitale og fysiske samlinger. Oppstart vil være høsten 2024 på tre ulike studiesteder; Gjøvik, Kongsvinger og Elverum. De fleste fysiske samlingene gjennomføres ved den enkelte students lokale studiested, men det vil være noen felles samlinger på Gjøvik.

Hva lærer du?

Studiet består av seks emner i tillegg til hospitering og hovedprosjekt.

Følgende emner inngår i studiet:

  • Anatomi, fysiologi og sykdomslære
  • Klinisk observasjons-, vurderings- og handlingskompetanse
  • Medisinske prosedyrer
  • Medikamenthåndtering, dokumentasjon og hjemmeoppfølging
  • Instruktør- og veiledningskompetanse
  • Hovedprosjekt

Det vil i tillegg bli avholdt et digitalt obligatorisk forkurs i hygiene og smittevern.

Studiet omhandler kommunikasjon med bruker, pårørende og kollegaer på tvers av yrkesretninger. Strukturert kommunikasjon, brukermedvirkning og etiske verdier og holdninger er begreper man møter i dette studieløpet. I tillegg skal studenten styrke sin kompetanse innenfor anatomi, fysiologi, sykdomslære, observasjoner og vurderinger. Studiet vil gi deg som helsepersonell trening i ulike medisinske prosedyrer, og vil gi deg instruktør- og veiledningskompetanse. De fysiske samlingene har stort fokus på simuleringsbasert trening.

Hva kan du bli?

Utdanningen gir deg kompetanse som er etterspurt i både kommune- og spesialisthelsetjeneste. Uansett arbeidssted vil økt kunnskap gi deg en mer interessant arbeidshverdag og mestre krevende arbeidsoppgaver på en bedre måte. Dette vil gjøre deg til en attraktiv arbeidstaker og en ressursperson på din arbeidsplass.