Utdanningsmodul i sår og sårbehandling for helsefagarbeidere

Systematisk behandling av sår krever kompetanse hos fagutøveren og en god organisering av virksomheten og tverrfaglig samarbeid. Helsefagarbeidere i spesialisthelsetjenesten og i den kommunale helse- og omsorgstjenesten har behov for økt kompetanse om sår, sårheling, sårbehandling og forebygging av sår og om hvordan helsefagarbeidere kan bidra med observasjon, kartlegging og vurdering av kroniske og kirurgiske sår. Kompetanse som optimaliserer sårheling og forebygging av sår sparer pasienten for smerter og alvorlige helsekomplikasjoner og samfunnet for store økonomiske kostnader.

Søknad

Søknadskjema sendes direkte til fagskolen, du søker via denne lenken 

Søknadsfrist er søndag 15. januar 2023

Sentrale temaer i utdanningsmodulen er:

  • Hudens funksjon og oppbygning 
  • Sårheling 
  • Sårtyper og årsaker til sår 
  • Observasjon, kartlegging, vurdering og dokumentasjon av sår 
  • Forebygging og behandling av sår 
  • Praktiske prosedyreferdigheter knyttet til sår 
  • Profesjonalitet og samhandling 

Opptakskrav

Autorisasjon som helsefagarbeider/hjelpepleier/omsorgsarbeider.