Utdanningsmodul i stomi for helsefagarbeidere

Helsefagarbeidere, både i spesialisthelsetjenesten og i den kommunale helse- og omsorgstjenesten har behov for økt kompetanse om stomi og om hvordan man kan bidra med informasjon, veiledning og oppfølging til en person som skal få eller har fått stomi. Slik at stomiopererte i størst mulig grad skal kunne få en god livskvalitet og oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet.

En stomi er en kunstig åpning i bukveggen på magen, fra tarm eller urinveier. Avføringen eller urinen vil da komme ut i en pose på magen. Når en person får en stomi er det som regel på grunn av kreft i tarm eller blære, betennelsessykdommer i tarmen, medfødte misdannelser eller skader i urinveier eller tarm. En stomi kan være midlertidig, eller permanent. De tre mest vanlige typer stomi er colostomi (utlagt tykktarm), ileostomi (utlagt tynntarm) og urostomi (utlagte urinveier). Å leve med stomi, uansett type eller årsak til anleggelse, kan være utfordrende situasjon som kan få konsekvenser for fysisk og psykisk velvære, relasjoner til andre, jobb, fritid, samliv og generell livskvalitet.  

Se hvilke fagskoler som tilbyr utdanningen på høyre side