Informasjonsmodellering (BIM)

Bygningsinformasjonsmodellering (BIM) er en metode for å følge et bygg gjennom planlegging, bygging, drift og vedlikehold. Fagskolene på Østlandet utdanner BIM-teknikere med fordypning innen konstruksjon og installasjon. Yrkestittelen BIM-tekniker gir deg gode jobbmuligheter. 

 

Kurskode
FTI01H
Heltid
Studiepoeng: 60 BIM står for bygningsinformasjonsmodellering og på dette ettårige heltidsstudiet lærer du både digital 3D-modellering av tekniske installasjoner og metoder for samhandling og koordinering av byggeprosesser. BIM-teknikere er svært etterspurte, særlig de med spesialiseringen installasjon.
Disse skolene tilbyr studiet: 
Kurskode
FTI02H/D/N
Heltid
Deltid
Nettbasert
Studiepoeng: 60 Dette BIM-teknikerstudiet har samme emner som for installasjon, men retter seg mot konstruksjon. Også her lærer du digital 3D-
modellering og metoder for samhandling og koordinering av byggeprosesser. BIM-K kompetanse er etterspurt av mange aktører gjennom hele byggeprosessen.
Disse skolene tilbyr studiet: 
Fagskolen Oslo Akershus
Heltid
Nettbasert
Fagskolen Innlandet
Heltid
Nettbasert