Grunnleggende praktisk lederutdanning

Gode fagarbeidere blir ofte tildelt en lederrolle med tilhørende krav og forventninger, men hvordan gå fra rollen som fagarbeider til leder?

Gode fagarbeidere blir ofte tildelt en lederrolle med tilhørende krav og forventninger, men hvordan gå fra rollen som fagarbeider til leder? 

Praktisk lederutdanning er en fleksibel lederutdanning og utviklet for deg som har noen års arbeidserfaring, og som enten allerede er leder, eller ønsker å bli leder. Gjennom disse emnene utvikler du dine ferdigheter som leder, og får større innsikt i rammene du som leder har og større trygghet i utøvelse av rollen din. Målet er at du skal kunne utøve lederrollen på en trygg og positiv måte, og at du skal ha kunnskap om hvordan bidra til at organisasjonen du jobber i, offentlig eller privat, kan nå sine mål.  

Du får dypere innsikt i hvordan praktisk utøve ledelse på en positiv måte og hvilke teorier og forskning som ligger bak. 

Dette tilbudet er basert på studiet Praktisk lederutdanning, og inneholder emne 1 og 2 av denne utdanningen på 60 studiepoeng.

Se hvilke fagskoler som tilbyr utdanningen på høyre side