Kjøkken- og restaurantledelse

Fagskoleutdanning i kjøkken- og restaurantledelse skal bidra til å sikre serveringsvirksomheter kompetente ledere, som kan medvirke til godt arbeidsmiljø, bedre kvalitet, og høyere lønnsomhet i næringen, mangfold og bærekraft.

Kjøkken- og restaurantledelse tilbys som en nettutdanning på deltid over ett år med to fysiske samlinger á to dager. Utdanningen er oppdelt i to semestre. Det er én to-dagers fysisk samling i hvert semester. Utdanningen er lagt opp slik at du som student kan bo hvor som helst og gjennomføre utdanningen. Utdanningen er et deltidstudium på 30 studiepoeng fordelt på ett år. Det er derfor egnet for deg som ikke kan være heltidsstudent eller kan møte fysisk på en skole. Det er en studieform som egner seg når du er i jobb.   

Faginnholdet i utdanningen er utviklet i tett samarbeid med aktører innen serveringsvirksomheter, lokalt og nasjonalt. Fagskolen har samarbeidet med NHO Reiseliv, Fellesforbundet, Servitørlauget, Norske Kokkers Landsforening, Opplæringskontoret for reiseliv, restaurant og matfag, Greveskogen VGS programområde restaurant- og matfag, Lærlingkompaniet, Quality Hotel, Engø Gård, og ISS catering. 

Se hvilke fagskoler som tilbyr utdanningen på høyre side