Bærekraftig logistikk

Bærekraftig logistikk tar utgangspunkt i FNs bærekraftsmål og handler om hvordan bedriftens forsyningskjede kan bidra til en bærekraftig logistikk og transport. Klimaendringer krever at næringslivet reduserer sine utslipp gjennom effektiv ressursbruk.

Studiet omhandler hvordan et skifte fra lineær til sirkulær økonomi kan påvirke egen forsyningskjede og forbedre denne i en bærekraftig retning, samt bidra til å møte miljøkrav og kunders forventninger til en helhetlig bærekraftig tenkning. Bærekraftig energi fra et logistikkperspektiv belyses.  Modulen legger særlig vekt på gjenbruk og sammenheng mellom ulike verdikjeder. Klimagassutslippene fra transport utgjør ca. 1/3 av det samlede klimagassutslipp i Norge. Vegtrafikken er den største kilden til utslipp i transport.

Modulen er en del av studiet Transport-, terminal- og lagerlogistikk.