Bærekraftig logistikk

Bærekraftig logistikk tar utgangspunkt i FNs bærekraftsmål og handler om hvordan bedriftens forsyningskjede kan bidra til en bærekraftig logistikk og transport. Klimaendringer krever at næringslivet reduserer sine utslipp gjennom effektiv ressursbruk.

Studiet omhandler hvordan et skifte fra lineær til sirkulær økonomi kan påvirke egen forsyningskjede og forbedre denne i en bærekraftig retning, samt bidra til å møte miljøkrav og kunders forventninger til en helhetlig bærekraftig tenkning. Bærekraftig energi fra et logistikkperspektiv belyses.  Modulen legger særlig vekt på gjenbruk og sammenheng mellom ulike verdikjeder. Klimagassutslippene fra transport utgjør ca. 1/3 av det samlede klimagassutslipp i Norge. Vegtrafikken er den største kilden til utslipp i transport.

Modulen er en del av studiet Transport-, terminal- og lagerlogistikk.

Hva lærer du?

 • Forsyningsledelse og bærekraft.
 • Gjenbruk, resirkulering, livssyklusanalyser og returlogistikk.
 • Energi- og miljøeffekter av logistikk og transport.
 • Sirkulærøkonomi og bærekraft.
 • Det grønne skiftets påvirkning på egen bransje.
 • Utfordringer til infrastruktur, miljøkrav og risikovurdering av varetransport i verdikjeden.
 • Bærekraftsvurderinger i praksis. Identifisere tiltak i egen bedrift.

Følgende emner inngår i modulen:

 • Forsyningskjeder og forsyningsledelse. 
 • Bærekraft og sirkulærøkonomi.
 • Verdiskapning i et bærekraftperspektiv. 
 • Drivkrefter og trender i det grønne skiftet
 • Gode eksempler. Nullutslipplogistikk og -soner

Hva kan du bli?

Modulen egner seg for medarbeidere som arbeider i logistikk- og transportbedrifter, hos grossister og vareprodusenter, men også i andre virksomheter som driver med logistikk i offentlig og privat virksomhet. Arbeidsoppgaver kan være planlegging, innkjøp og andre logistikkfunksjoner.

Utdanningen passer for deg som driver med logistikk og som ønsker videreutdanning, men også for andre medarbeidere på ulike nivåer i bedrifter som ønsker å bidra til bærekraftig tenkning og bærekraftig logistikk i sin bedrift.

Gjennomføring

Nettbasert med samlinger, 2 samlinger a to dager per modul
Lengde: 9 uker
Omfang: 5 studiepoeng
Kostnad: Gratis
Oppstart: Uke 2, 2024
Søknadsfrist: 16.12.2023
Spørsmål: Kontakt Ruth Laeskogen Hoff, e-post: ruthof@fagskolen-innlandet.no, tlf. 907 39 781