Bærekraftig logistikk i helseforetak

Målet med denne modulen er at du etter gjennomført modulutdanning skal ha kunnskap om bærekraftig logistikk i helseforetak.

Studietilbudet er et samarbeid med avfalls- og gjenvinningsbransjen hvor målet er å få økt sortering, redusert returlogistikk og dermed redusert klimaavtrykk fra helseforetak.  

Denne modulen er en del av studietilbudet logistikk i helseforetak.

Hva lærer du?

Følgende emner inngår i modulen:

  • Bærekraftig innkjøp
  • Avfallshåndtering
  • Returlogistikk

I helseforetakene utføres logistikkoppgaver av svært mange personer, og på ulik måte. Hensikten med opplæringstilbudet er å standardisere arbeidsoppgaver og samle lignende arbeidsoppgaver i en rolle for å effektivisere disse oppgavene og frigjøre tid hos helsepersonell, slik at disse kan bruke all sin tid på kjernevirksomheten i helseforetaket (pasientbehandling). Etter gjennomført modulutdanning skal du ha kunnskap om hvordan man i praksis kan bidra til økt sortering av avfall og redusert returlogistikk, i tillegg til å kunne delta aktivt i arbeidet for at bedriften strekker seg etter interne og nasjonale bærekraftmål.

 Du skal kunne kartlegge en logistikksituasjon langs verdi- og forsyningskjeder på en bærekraftig måte, identifisere faglige problemstillinger og behov for bærekraftige tiltak.  Du skal kunne bygge relasjoner og utveksle synspunkter om god praksis med andre i egen organisasjon og forsyningskjeden ellers.

Gjennomføring

Nettbasert med samlinger
Lengde: 9 uker
Omfang: 5 studiepoeng
Kostnad: Gratis
Oppstart: Uke 14, 2024
Søknadsfrist: 04.03.2024
Spørsmål: Kontakt Ruth Laeskogen Hoff, e-post: ruthof@fagskolen-innlandet.no, tlf. 907 39 781