Bærekraftig logistikk i helseforetak

Målet med denne modulen er at du etter gjennomført modulutdanning skal ha kunnskap om bærekraftig logistikk i helseforetak.

Studietilbudet er et samarbeid med avfalls- og gjenvinningsbransjen hvor målet er å få økt sortering, redusert returlogistikk og dermed redusert klimaavtrykk fra helseforetak.  

Denne modulen er en del av studietilbudet logistikk i helseforetak.