Befraktere og transportbestillere

Befrakter og transportbestiller har et selvstendig ansvar for at transportoppdragene utføres på lovlig måte. Modulen inneholder hvilke krav som stilles til transportoppdrag med utgangspunkt i en sjekkliste for gjennomføring av oppdrag.

Befrakteren har trafikkansvar for eget ansvarsområde og avtaler fraktløsninger med transportører og agenter. Transportbestilleren kan derfor også være befrakter – eventuelt en transportkjøper. Rollene kan variere avhengig av hva slags firma man representerer og arbeider i med transportmegling, innkjøp av transporttjenester og administrative oppgaver i fraktmarkedet.

Modulen er en del av studiet Transport-, terminal- og lagerlogistikk.

Hva lærer du?

Følgende emner inngår i modulen:

  • Lover og regler innen transportbestilling.  NSAB. Incoterms. Toll. Kabotasje.
  • Avtalekrav og økonomi og fraktberegning. Booking. Dokumenter.
  • Bærekraft og miljø i transport. HMS. Farlig gods.
  • Spedisjon, samlasting og organisering av transportoppdrag. Transportgeografi.
  • Service og kundebehandling. Medvirkningsansvar.

Modulen gir kunnskap om praktisk drift av innkjøp i transportvirksomheter, hos transportører og i andre virksomheter, som megler, bestiller og kjøper av transporttjenester. Fagområdet dekker blant annet transportplanlegging, anbud, transportøkonomi, fraktberegning, prismodeller, kostnader, avtaleforhold, lovgivning og trender i logistikkmarkedet. Modulen inneholder også krav til underleverandører, sjåfører og miljø.  Modulen vil sette deg i stand til å gjennomføre praktiske befrakter- og bestilleroppgaver.

Hva kan du bli?

Kunnskap om befrakterfaget og transportbestilling gir muligheter for mange jobber hos vareeiere, grossister, transportører, meglere, lagerbedrifter, samlastere, m.fl. Trafikkledere, skiftledere og flere administrative stillinger vil ha nytte av utdanningen.

Gjennomføring

Nettbasert med samlinger, 2 samlinger a to dager per modul
Lengde: 9 uker
Omfang: 5 studiepoeng
Kostnad: Gratis
Oppstart: Uke 39, 2023
Søknadsfrist: 04.09.2023
Spørsmål: Kontakt Ruth Laeskogen Hoff, e-post: ruthof@fagskolen-innlandet.no, tlf. 907 39 781