Grunnleggende logistikk i helseforetak

I helseforetakene utføres logistikkoppgaver av svært mange personer og på ulik måte. Denne modulen gir deg en grunnleggende innføring i hva logistikk er i et helseforetak. Målet er at du etter fullført modul skal ha forståelse for behovet for å effektivisere arbeidsoppgavene, slik at tid blir frigjort til kjernevirksomheten i helseforetaket.

Modulen er en del av studietilbudet Logistikk i helseforetak. 

Hva lærer du?

Følgende emner inngår i modulen:

  • Innføring i logistikk i helseforetak
  • Vareflyt

Etter gjennomført modulutdanning skal du ha kunnskap om grunnleggende logistikk i forsynings- og verdikjeden i et helseforetak, innkjøpets funksjon i verdikjeden, digitalisering, samt økonomi og vareflyt i foretaket. Du skal kunne reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning. 

Gjennomføring

Nettbasert med samlinger
Lengde: 9 uker
Omfang: 5 studiepoeng
Kostnad: Gratis
Oppstart: Uke 38, 2023
Søknadsfrist: 28.08.2023
Spørsmål: Kontakt Ruth Laeskogen Hoff, e-post: ruthof@fagskolen-innlandet.no, tlf. 907 39 781

Om Logistikk i helseforetak

Logistikk i helseforetak er en modulutdanning sammensatt av 3 moduler. Modulutdanningen handler om hvordan ansatte i helsesektoren som i dag jobber med logistikk, uavhengig av utdanningsbakgrunn, kan bidra operativt og effektivt til en forbedret forsynings- og verdikjede. Dette resulterer i frigjort tid for helsepersonell. Studenten vil dermed lære å være med og skape god pasientflyt, og på den måten bidra til god logistikk i pasientforløpet. Studietilbudet er et samarbeid med avfalls- og gjenvinningsbransjen hvor målet er å få økt sortering, redusert returlogistikk og dermed redusert klimaavtrykk fra helseforetak.  

Studiet består av tre moduler på 5 studiepoeng hver: 
1.    Grunnleggende logistikk i helseforetak
2.    Praktisk logistikk i helseforetak
3.    Bærekraftig logistikk i helseforetak