Innføring i logistikk, lager og transport

Lurer du noen ganger på hva logistikkbegrepene betyr og ikke alltid henger med i faguttrykkene? Du får i denne modulen grunnleggende kunnskap om hva logistikk er, hva begrepene betyr og bedre forståelse for sammenhenger i bransjen.

Modulen inneholder logistikkteori, begreper og sammenheng. For å kunne forstå hvordan alt henger sammen, vil denne modulen sette fokus på begreper og roller og skape en bredere forståelse for logistikk som fag. Du lærer hvordan vi kan utvikle og bedre logistikken i verdikjeden og egen bedrift, både med tanke på økonomi og bærekraft. Digitale verktøy er viktige for effektiv logistikk. Modulene vil gi kunnskaper om hvordan dette kan påvirke verdikjeden. I tillegg vil modulen omhandle trender i logistikkfaget. 

Modulen er en del av studiet Transport-, terminal- og lagerlogistikk.