Innkjøp og forhandlinger

Innkjøp er et viktig område som påvirker bedriftens økonomi og drift, samt hvor bærekraftig driften er. Det påvirker bedriftens muligheter til å jobbe med logistikk og samhandling med andre aktører.

Gode og bærekraftige innkjøp krever innkjøpere med tverrfaglig kompetanse. Det er gjennom innkjøp vi velger hvilke leverandører vi skal jobbe med på alle områder i bedriften. Innkjøp påvirker blant annet hvilke energikilder vi skal benytte, hvilke lager og transportløsninger som er kostnadseffektive og bærekraftige og hvilke innsatsfaktorer og råvarer vi velger for å kunne redusere avfall og øke gjenvinningsgraden av innkjøpt vare.                              

Innkjøp skal kunne sette krav til leverandørene om produktets egnethet for gjenbruk, sluttbehandling, økonomi i et livsløpsperspektiv, miljøskadelige stoffer og etikk.  

Modulen er en del av studiet Transport-, terminal- og lagerlogistikk.