Lager- og terminalledelse

Lager er en viktig innsatsfaktor i logistikkarbeidet. Kunnskap om lagersystemer og lagerverktøy gjør det enklere å dimensjonere lageret riktig. Har vi varer på lager, kan vi levere varer når kunden ønsker det.

Lageret er en viktig del av kundeservicen, men binder opp kapital og ressurser. Derfor blir det viktig å dimensjonere lageret riktig. Blir varene liggende for lenge på lager, kan de også bli ukurante. Jo flere produktvarianter, jo vanskeligere blir logistikkstyringen.

Modulen er en del av studiet Transport-, terminal- og lagerlogistikk.