Lager- og terminalledelse

Lager er en viktig innsatsfaktor i logistikkarbeidet. Kunnskap om lagersystemer og lagerverktøy gjør det enklere å dimensjonere lageret riktig. Har vi varer på lager, kan vi levere varer når kunden ønsker det.

Lageret er en viktig del av kundeservicen, men binder opp kapital og ressurser. Derfor blir det viktig å dimensjonere lageret riktig. Blir varene liggende for lenge på lager, kan de også bli ukurante. Jo flere produktvarianter, jo vanskeligere blir logistikkstyringen.

Modulen er en del av studiet Transport-, terminal- og lagerlogistikk.

Hva lærer du?

 • Lager- og terminalstyring, planlegging, og transport- og lagerledelse.
 • Organisering, roller, krav til ledelse og medarbeidere.
 • Lagerløsninger og teknologi, 3PL, 4PL.
 • Effektivisering og lønnsomhet.
 • Grensesnittet mellom lager, terminal og distribusjon.
 • Inngående og utgående varestrømmer.

Følgende emner inngår i modulen:

 • Begreper, teori, verktøy, prosesser, kompetansebehov
 • Roller, fagområder, samarbeidsløsninger, verdikjeder
 • Lovgivning, regelverk, HMS, forsikring, dokumentasjon
 • Organiseringen av lager- og terminalfunksjoner. XYZ, ABC, automatlager.  

Hva kan du bli?

Lager og terminal egner seg for medarbeidere som ønsker å spesialisere seg i lager- og/eller terminaldrift i logistikk- og transportbedrifter, hos grossister, vareprodusenter, agenter og i andre virksomheter som håndterer varemengder, for eksempel kjøpesentra, handelsvirksomheter med varemottak, m.fl. Utdanningen passer både for sjåfører og logistikkoperatører som ønsker videreutdanning, lagerledere, skiftledere og ulike medarbeidere i varemottak.

Gjennomføring

Nettbasert med samlinger, 2 samlinger å to dager per modul
Lengde: 9 uker
Omfang: 5 studiepoeng
Kostnad: Gratis
Oppstart: Uke 33, 2023
Søknadsfrist: 28.07.2023
Spørsmål: Kontakt Ruth Laeskogen Hoff, e-post: ruthof@fagskolen-innlandet.no, tlf. 907 39 781

Om Transport, terminal- og lagerlogistikk

Fagskolen Innlandet organiserer modulene i studiet «Transport, terminal- og lagerlogistikk», nettbasert med fysiske samlinger etter følgende plan: 

Innføring i logistikk, lager og transport (2,5 stp.)   

 • Verdikjede, roller, bærekraft og logistikkbegreper.  
 • Trender og utvikling av moderne logistikk. 

Transportplanlegging (5 stp.)  

 • Tur- og ruteplanlegging. 
 • Transportrett, etikk, lover og regler 
 • Optimalisering og bileierøkonomi 

Lager og terminalledelse (5 stp.) 

 • Netthandel, lagersystemer, terminaltyper. 
 • Kundebehov og digitalisering.  
 • LEAN, Ledelse og økonomi. 

Bærekraftig logistikk (5 stp.) 

 • Rett første gang, HMS, miljø, lov og rett 
 • Forsyningskjeder og bærekraft. 
 • Det grønne skifte og det gode eksemplet. 

Befraktere og transportbestillere (5 stp.) 

 • Befrakteroppgaver, transportmegling 
 • Transportøkonomi, bransjeproblematikk. 
 • Lover og regler 

Bylogistikk og mikrohuber (2,5 stp.)   

 • Last mile transport 
 • Hubløsninger og teknologi 
 • Økonomi   

Innkjøp og forhandlinger (5 stp.) 

 • Innkjøpsprosessen, leverandørsamarbeid. 
 • Forhandlingsprosessen. 

Hver modul gjennomføres over 5-9 arbeidsuker (avhengig om det er 2,5 eller 5 stp.), der to av ukene består av todagers fysiske samlinger. I de øvrige ukene gjennomføres modulen nettbasert med én nettsamling per uke. Omfang av forventet læringsaktiviteter er til sammen 130 timer (5 stp.) og 65 timer (2,5 stp.). 

Hver modul er frittstående, og det er mulig å ta én eller flere moduler. Det anbefales å ta innføringsfaget først, for å danne en felles plattform og forståelse for gjennomføring av de videre modulene.