Praktisk logistikk i helseforetak

I helseforetakene utføres logistikkoppgaver av svært mange personer, ofte av helsepersonell, og på ulik måte. Hensikten med opplæringstilbudet er å standardisere arbeidsoppgaver og samle lignende arbeidsoppgaver i en rolle for å effektivisere disse oppgavene og frigjøre tid hos helsepersonell, slik at disse kan bruke all sin tid til pasientnært arbeid.

Målet med denne modulen er at du etter gjennomført modulutdanning skal ha kunnskap om logistikk for forsyningsmedarbeideren.

Denne modulen er en del av studietilbudet logistikk i helseforetak.

Hva lærer du?

Følgende emner inngår i modulen:

  • Optimalisering av daglig drift
  • Digitalisering
  • Smittevern

Du skal ha kunnskap om Lean og hvordan denne metodikken kan bidra til å utvikle og kontinuerlig forbedre en organisasjon, digitalisering og grunnleggende smittevern for å forhindre smittespredning på forbruksmateriell. Du skal kunne kartlegge en logistikksituasjon langs verdi- og forsyningskjeden, samt identifisere faglige problemstillinger og behov for operative tiltak. Du skal kjenne til hvordan prosesser og forsyningskjeder kan effektiviseres, og du skal kunne bygge relasjoner og utveksle synspunkter om god praksis med andre i egen organisasjon, samt i forsynings- og verdikjeden ellers.

Gjennomføring

Nettbasert med samlinger
Lengde: 9 uker
Omfang: 5 studiepoeng
Kostnad: Gratis
Oppstart: Uke 2, 2024
Søknadsfrist: 04.12.2023
Spørsmål: Kontakt Ruth Laeskogen Hoff, e-post: ruthof@fagskolen-innlandet.no, tlf. 907 39 781

Om Logistikk i helseforetak

Logistikk i helseforetak er en modulutdanning sammensatt av 3 moduler. Modulutdanningen handler om hvordan ansatte i helsesektoren som i dag jobber med logistikk, uavhengig av utdanningsbakgrunn, kan bidra operativt og effektivt til en forbedret forsynings- og verdikjede. Dette resulterer i frigjort tid for helsepersonell. Studenten vil dermed lære å være med og skape god pasientflyt, og på den måten bidra til god logistikk i pasientforløpet. Studietilbudet er et samarbeid med avfalls- og gjenvinningsbransjen hvor målet er å få økt sortering, redusert returlogistikk og dermed redusert klimaavtrykk fra helseforetak.  

Studiet består av tre moduler på 5 studiepoeng hver: 
1.    Grunnleggende logistikk i helseforetak
2.    Praktisk logistikk i helseforetak
3.    Bærekraftig logistikk i helseforetak