Praktisk logistikk i helseforetak

I helseforetakene utføres logistikkoppgaver av svært mange personer, ofte av helsepersonell, og på ulik måte. Hensikten med opplæringstilbudet er å standardisere arbeidsoppgaver og samle lignende arbeidsoppgaver i en rolle for å effektivisere disse oppgavene og frigjøre tid hos helsepersonell, slik at disse kan bruke all sin tid til pasientnært arbeid.

Målet med denne modulen er at du etter gjennomført modulutdanning skal ha kunnskap om logistikk for forsyningsmedarbeideren.

Denne modulen er en del av studietilbudet logistikk i helseforetak.