Verdikjeden - digitalisering og automasjon

Hvordan spiller de viktigste verdikjedene i en bedrift sammen? Hvordan kan det optimaliseres ved hjelp av digitalisering og automasjon? Denne utdanningen ser på digitaliseringsløsninger og livssyklusen til et produkt fra konsept til utvikling, produksjon, bruk, vedlikehold og resirkulering.

Sentralt står også hvordan øvrige datakilder kan støttes ved bruk av digitale løsninger, i tillegg til risikoelementer ved bruk.

Modulutdanningen er en del av utdanningen Grønn logistikk i verdi- og forsyningskjeden, utarbeidet i samarbeid med Høgskolesenteret i Kongsvinger.

Hva lærer du?

Hovedtemaene er følgende:

  • Digitale verdikjeder
  • Digital sporing i verdikjeden
  • Lean – databaserte fakta i forbedringsarbeidet 
  • Endringsledelse - grønne beslutninger basert på ferske data 

Du får kunnskap om grønn logistikk i verdi- og forsyningskjeden og om hvordan et skifte fra lineær- til sirkulærøkonomi kan påvirke egen bedrift og forsyningskjeden. Sentralt står FNs målsettinger, og bærekraftperspektivet og sirkulærøkonomien løftes fra plan til gjennomføring.  

Hva kan du bli?

Modulutdanningen gir deg muligheter for nye og spennende arbeidsoppgaver. Fullført modul gir fem studiepoeng. Hvis du ønsker flere moduler, kan studie­poengene telle i videreutdanningen på fagskolens ordinære linjer.

Gjennomføring

Sted: Nettbasert med samlinger 
Lengde: 9 uker
Omfang: 5 studiepoeng 
Kostnad: Gratis
Oppstart: Uke 36, 2024 
Søknadsfrist: 18.08.2024
Spørsmål: Ruth Laeskogen Hoff, tlf. 907 39 781

Søk direkte til Fagskolen Innlandet

Klikk på knappen under for å gå til Fagskolen Innlandets søkeportal.