Dekksoffiser på ledelsesnivå

Den norske maritime klyngen har en sterk posisjon internasjonalt. Derfor ønsker stadig flere å utdanne seg innen maritim næring. Fagskolen gir deg en utdanning som gir et grunnlag for å løse et maritimt sertifikat på ledelsesnivå. Med et maritimt sertifikat får du anledning til å jobbe både i Norge og internasjonalt i en bransje som blir stadig viktigere.

Verdenshavene er bare så vidt utforsket, og utnyttelse av havrommet er blant Norges viktigste satsningsområder i fremtiden. Det vil være behov for seilende personell, men landbasert virksomhet vil også ha et stort behov for maritim kompetanse. Derfor vil behovet for fagfolk med erfaring fra sjøen være økende.

Den maritime fagskoleutdanningen ved Fagskolen i Vestfold er samlokalisert med den maritime utdanningen ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) og studentene er medlemmer i Studentsamskipnaden. Vi har et godt samarbeid med USN og har avtale om  bruk av deres bibliotek og fagkompetanse. Opplæring på navigasjonssimulator gis ved RS Sjøredningsskolen på Langgrunn, https://www.sjoredningsskolen.no/. Der får studentene også kursene «Videregående sikkerhetsopplæring» og «Medisinsk behandling».
Skolen har i tillegg et tett samarbeid med øvrige maritime fagskoler i Norge.

Studiet gir en fordypning i navigasjon, lastelære, stabilitet, samt en innføring i ledelses- og administrative fag.

Se hvilke fagskoler som tilbyr utdanningen på høyre side