Bedriftsøkonomi for ikke-økonomer

Vil du lære grunnleggende regnskap og økonomi? Dette studiet er designet for deg som ønsker å forstå bedriftens resultatregnskap og balanse, og hvordan du kan dra nytte av denne kunnskapen for bedriften og din egen karriere. Studiet er spesielt utviklet for ikke-økonomer, så ingen forkunnskaper innenfor økonomifaget kreves.

Studiet er rettet mot fagarbeidere, teamledere, formenn, ingeniører og andre som ønsker å utvikle forståelsen for grunnleggende regnskap og bedriftsøkonomi. Gjennom studiet vil du lære om sentrale økonomiske begreper og ulike deler av regnskapet. Du vil ikke bli regnskapsfører, men lære om hvordan regnskapet leses, brukes og analyseres for å ta gode økonomiske valg. I tillegg vil du lære om budsjettering og budsjettoppfølging.

Gjennom forståelse for bedriftens regnskap, vil du ha bedre forutsetninger til å påvirke bedriftens økonomi i riktig retning. Studiet vil være nyttig for å kunne forstå de økonomiske sidene av bedriftens virksomhet og for å kunne samarbeide bedre med andre deler av bedriften, for eksempel økonomiavdelingen.

Modulen inngår i Industri 5.0 – modulutdanning for fremtidsrettet industri