Digitalisering og prosessteknikk

Fagskolen i Vestfold og Telemark tilbyr sammen med Herøya Industripark, TS Kompetansesenter og Green Industry Cluster Norway utdanning digitalisering og prosessteknikk. Ny utdanning starter januar 2023, søkning gjøres direkte til skolen, se mer informasjon under

Utdanningene er utviklet i nært samarbeid med teknologileverandører, kunnskapsbedrifter og industribedriftene i regionen. Hensikten er at ansatte i industri- og teknologiske bedrifter skal få mer kunnskap og forståelse om hva nye teknologiske løsninger kan bidra med i den digitale utviklingen. Fokus vil være på bærekraft, miljø, utslipp, effektivisering og optimalisering av produksjonsprosesser. Selv om mye digitalisering foregår stykkevis og delt ute i bedriftene skal utdanningen skal ta for seg «best practice» løsning hvor prosessene er digitalisert og informasjonsflyten foregår sømløst. Utdanningen skal synliggjøre informasjonsflyten i hele organisasjonen hvor dataene brukes og til hva. Utdanningen skal skape økt forståelse og økt kunnskap rundt temaet digitalisering samt gi en opplevelse av at dette gir en verdi også for prosess operatøren.

Målgruppen er prosessoperatører, prosessteknikere og andre fagarbeidere som er nært knyttet til selve produksjonen. fagpersonell knyttet til mekanisk vedlikehold og elektro/automasjon. Logistikkoperatører er også aktuelle som del av målgruppen.

Utdanningen vil delvis foregå på nett og ved oppmøte (nettbasert med samlinger). Utdanningen vil gripe inn i arbeidstiden, og du må gjøre nødvendige avtaler med din arbeidsgiver.

Se hvilke fagskoler som tilbyr utdanningen på høyre side