Fleksibel digitalisert produksjon

Jobber du innen industri? Ønsker du å lære mer om veien fra idé til ferdig produkt? Ønsker du å være bedre rustet til å kunne delta i din bedrifts beslutningsprosesser om fremtidige løsninger for produksjon? I dagens industri med stor grad av automatiserte produksjonslinjer og digitale løsninger, trenger flere en bredere kompetanse for å bidra i utviklingen på egen arbeidsplass.

Modulen inneholder flere sentrale områder det er viktig å ha fokus på i utviklingen av dagens og fremtidens produksjon. Du vil jobbe med egen produktdesign, planlegge og gjennomføre produksjon/montasje av ditt eget produkt, og jobbe med prinsipper for produksjonslogistikk i moderne industrimiljøer du kan ta med deg som bidragsyter i egen bedrift. Relevante digitale verktøy tas i bruk i alle sentrale deler av arbeidet.

Fleksibel digitalisert produksjon er en del av utdanningsprogrammet Industriell digitalisert automasjon (IDA), som ligger under Industrifagskolen.

Hva lærer du?

Følgende temaer inngår i modulen:

  • Produktutvikling/DAK
  • DAP
  • Industrielle robotsystemer
  • Produksjonslogistikk

I modulen tas det utgangspunkt i en case det jobbes med gjennom hele løpet, der alle temaer i modulen inngår. Etter gjennomført modulutdanning skal du ha kompetanse til å tenke helhet i produksjonsprosesser. Du vil kunne ta hensyn til tilpassing av produksjon til produkt og produkt til produksjon. Kunnskapen bygges gjennom ferdigheter utviklet ved at produksjon og montasje av egenutviklet produkt gjennomføres. Casen kan gjennomføres alene eller i gruppe. Ytterligere kunnskap om hvordan næringslivet jobber med digitalisert produksjon i dag og fremtiden gis gjennom forelesninger, bedriftsbesøk og gjesteforedrag fra bedrifter.

Hva kan du bli?

Modulen gir deg kompetanse til å kunne være en bidragsyter i din bedrifts utvikling av egen produksjon.

Søk direkte til Fagskolen Innlandet