HMS-ledelse

HMS-modulen gir en oppdatert og systematisk tilnærming til å ivareta helse, miljø og sikkerhet i en bedrift.

Dette omfatter bl.a. kunnskap om arbeidsmiljø, gjeldende lover og forskrifter, risikovurderinger, opplæring og implementering av sikkerhetsprosedyrer, samt overvåkning av arbeidsmiljøet i et HMS-perspektiv.

Modulen inngår i Industri 5.0 – modulutdanning for fremtidsrettet industri