HMS-ledelse

HMS-modulen gir en oppdatert og systematisk tilnærming til å ivareta helse, miljø og sikkerhet i en bedrift.

Dette omfatter bl.a. kunnskap om arbeidsmiljø, gjeldende lover og forskrifter, risikovurderinger, opplæring og implementering av sikkerhetsprosedyrer, samt overvåkning av arbeidsmiljøet i et HMS-perspektiv.

Modulen inngår i Industri 5.0 – modulutdanning for fremtidsrettet industri

Hva lærer du?

Følgende temaer inngår i modulen:

  • Arbeidsmiljø, HMS og Industri 5.0
  • Sikkerhet og rolleavklaring i HMS arbeid
  • Internkontroll – systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet
  • Bærekraft og samfunnsansvar

Du får kunnskap om HMS-lover og -forskrifter, ansvar og rolleavklaring, arbeidsmiljøfaktorer og sikkerhetskrav, samt bærekraft og samfunnsansvar inn mot Industri 5.0.

Hva kan du bli?

Denne modulen gir deg økt kompetanse og ferdigheter innen HMS-arbeid og -ledelse mot industri 5.0. Den vil gi deg muligheter for nye og spennende arbeidsoppgaver, og du vil kunne bidra til organisasjonsutvikling og utveksle synspunkter med andre i bransjen om utvikling av god praksis. Fullført modul gir 5 studiepoeng. Hvis du ønsker flere moduler, kan studiepoengene telle inn i studiet Industri 5.0.

Gjennomføring

Nettbasert med samlinger 
Lengde: 9 uker
Omfang: 5 studiepoeng
Kostnad: Gratis
Oppstart: Uke 15, 2023
Søknadsfrist: 30.03.2023
Spørsmål: Kontakt: Ruth Laeskogen Hoff, ruthof@fagskolen-innlandet.no, +47 907 39 781