IKT - datasikkerhet

Modulen handler om å få innblikk i hva datasikkerhet er, hvor viktig det er for oss både privat og på jobb.

Du vil lære om hva slags trusler som finnes, hvordan vi kan sikre oss og hva vi kan gjøre når det har vært en hendelse. Det vil også være fokus på GDPR og passordsikkerhet.

Modulen inngår i Industri 5.0 – modulutdanning for fremtidsrettet industri

Hva lærer du?

Følgende emner inngår i modulen:

  • GDPR
  • Holdninger til sikkerhet
  • Praktisk cybersikkerhet

Arbeidsformene vil variere, men i hovedsak vil det være klasseromsundervisning, gruppearbeid og praktiske oppgaver enten selvstendig eller i grupper.

Gjennomføring

Nettbasert med samlinger 
Lengde: 8 uker
Omfang: 5 studiepoeng
Kostnad: Gratis
Oppstart: Uke 10, 2024
Søknadsfrist: 09.02.2024
Spørsmål: Kontakt: Ruth Laeskogen Hoff, ruthof@fagskolen-innlandet.no, +47 907 39 78