IKT - datasikkerhet

Modulen handler om å få innblikk i hva datasikkerhet er, hvor viktig det er for oss både privat og på jobb.

Du vil lære om hva slags trusler som finnes, hvordan vi kan sikre oss og hva vi kan gjøre når det har vært en hendelse. Det vil også være fokus på GDPR og passordsikkerhet.

Modulen inngår i Industri 5.0 – modulutdanning for fremtidsrettet industri