IKT - systemforståelse

Systemforståelse handler om å forstå hvordan IKT-systemer henger sammen. Det gir innsikt i hvordan vi bruker disse systemene i arbeid og privatlivet.

Forståelsen skal dekke IoT (Internet of Things), hvor fysiske enheter kobles til nettverk og internett, skybaserte lagringstjenester hvor store mengder data administreres og lagres, hvordan vi håndterer og utnytter data, og bruken av AI (kunstig intelligens) for å analysere og tolke data for mer effektive beslutningsprosesser.

Hva lærer du?

Følgende emner inngår i modulen:

  • Nettverksforståelse
  • Skybasert lagring og tjenester
  • Grunnleggende IKT
  • IoT
  • AI

Arbeidsformene vil variere, men i hovedsak så vil det være klasseromsundervisning, gruppearbeid og praktiske oppgaver enten selvstendig eller i grupper.

Modulen inngår i Industri 5.0 – modulutdanning for fremtidsrettet industri