Industrielle økosystemer

Modulen vil gi deg en forståelse for industriens avgjørende rolle for en bærekraftig fremtid.

Det er ressursknapphet på jorden samtidig som det produseres mange produkter som har en negativ virkning på miljøet. Vi må lære av naturens egne prosesser. Vi er avhengig av naturen og de godene som den gir oss. Tap av biologisk mangfold og forringelse av økosystemer kan redusere mulighet til å tjene penger på lang sikt. En rekke virksomheter er avhengige av ressurser og tjenester fra naturen, enten direkte i egen drift og produksjon, eller indirekte gjennom sine verdikjeder. 

Modulen inngår i Industri 5.0 – modulutdanning for fremtidsrettet industri

Hva lærer du?

Følgende emner inngår i modulen:

  • Industrielle økosystemer
  • Naturen som driver – hva kan industrien lære av naturen?
  • Produkters miljømessige påvirkning
  • EUs Grønne giv og taksonomien for bærekraftig økonomisk aktivitet

I modulen vil du få en bredere forståelse for og innsikt i de viktigste materialene og råvarene som benyttes. Du vil også lære om naturen som kapital og de etiske sidene ved å utnytte og bruke naturens ressurser. Vi vil også se på betydningen av samarbeidende og lærende økosystemer, og hvordan samarbeid kan gi synergier ved å utnytte hverandres energi- og materialstrømmer. Du vil også bli kjent med EUs Grønne giv og taksonomi for bærekraftig økonomisk aktivitet og hva den vil bety for den enkelte bedrift, enten direkte eller indirekte som underleverandør.  

Hva kan du bli?

Denne modulen egner seg for deg som ønsker en grundigere forståelse for hva industrielle økosystemer betyr og hva vi kan lære av naturens egne prosesser. Modulen passer for de som jobber i bedrifter som direkte eller indirekte benytter seg av ressurser fra naturen.

Gjennomføring

Nettbasert med samlinger 
Lengde: 9 uker
Omfang: 5 studiepoeng
Kostnad: Gratis
Oppstart: Uke 34, 2024
Søknadsfrist: 01.08.2024
Spørsmål: Kontakt: Ruth Laeskogen Hoff, ruthof@fagskolen-innlandet.no, +47 907 39 78