Industrielle økosystemer

Modulen vil gi deg en forståelse for industriens avgjørende rolle for en bærekraftig fremtid.

Det er ressursknapphet på jorden samtidig som det produseres mange produkter som har en negativ virkning på miljøet. Vi må lære av naturens egne prosesser. Vi er avhengig av naturen og de godene som den gir oss. Tap av biologisk mangfold og forringelse av økosystemer kan redusere mulighet til å tjene penger på lang sikt. En rekke virksomheter er avhengige av ressurser og tjenester fra naturen, enten direkte i egen drift og produksjon, eller indirekte gjennom sine verdikjeder. 

Modulen inngår i Industri 5.0 – modulutdanning for fremtidsrettet industri