Innovasjon

Drives du av å finne og utvikle løsninger på utfordringer? Ønsker du å overføre din kreativitet til noe nyttig for andre og samfunnet? Denne modulen legger til rette for innovative prosesser, der det kan skapes ideer som realiseres i praksis.

Virksomheter, både i offentlig og privat sektor, er i økende grad avhengig av evne til omstilling og innovasjon. Mange av disse utfordringene er knyttet til endringer som det grønne skiftet og nye konkurransesituasjoner. I dette studiet får du verktøy til å utvikle løsninger som møter disse behovene.

Innovasjon betyr i praksis nytt, nyttig og nyttiggjort, og målet for modulen er at studenten skal lære å bruke løsningsorientert kunnskap til bærekraftige forbedringer som kan tas i bruk i en bedrift eller organisasjon. Målgruppen for studiet er alle som trenger metoder, verktøy og inspirasjon til å finne og innføre løsninger.

Modulen kan gjerne kombineres med modulene i designdrevet innovasjon, entreprenørskap og intraprenørskap.

Modulen inngår i Industri 5.0 – modulutdanning for fremtidsrettet industri